10-sormijärjestelmä peruskoulun opetusohjelmaan

Peruskoulujen tulee opettaa näppäilytaitoa kaikille oppilaille. Syyt ovat yksinkertaiset.

Käytämme tietokonetta yli tunnin päivässä, työkäytön ja opiskelun lisäksi usein vapaa-ajallakin. Koska iso osa tietokoneen käytöstä on tekstin syöttämistä (keskustelupalstat, sähköposti, tiedon haku, lomakkeet, statuspäivitykset), tietoyhteiskunnan kustannustehokkuutta voi parantaa yksinkertaisesti kirjoitusnopeutta nostamalla.

Kyse ei ole vain kirjoittamisen nopeuttamisesta jopa kaksinkertaiseksi. Kun näppäilytaito on opittu ja lihasmuistissa, käyttäjä voi suunnata huomionsa sisältöön. Nopeasti tietokoneella kirjoittavat saavuttavat tutkitusti parempia tuloksia esseenkirjoittamisessa, jos saavat käyttää tietokonetta.

Opetusministeriö pohtii, että ylioppilaskirjoitukset tehtäisiin tulevaisuudessa tietokoneella. Jos jokaisella lukiolaisella ei ole riittäviä edellytyksiä tietokoneella kirjoittamiseen, ylioppilaskirjoitusten tasa-arvoisuus vaarantuu.

Sujuva näppäilytaito lisää itsevarmuutta tietokoneen käyttöön. Hidas tekstin syöttäminen tutkitusti aiheuttaa myös turhautumista ja negatiivisia asenteita tietokoneen käyttöä kohtaan. Vääränlainen kirjoitustapa voi väsyttää mm. niskan seutua ja silmiä, jos toistuvasti katsotaan alas näppäimistöön.

Näppäilytaitoa olisi luontevinta opiskella äidinkielen yhteydessä, joka on saamassa lisää tunteja uuteen opetussuunnitelmaan. Näppäilytaito on vain yksi kirjoitusmenetelmä, esim. verrattavissa kaunokirjoitukseen.

Näppäilytaidon harjoittelu peruskoulussa kestäisi 10-30 tuntia. Opetukseen on olemassa valmiita menetelmiä, esimerkiksi interaktiivisia verkkokursseja, joiden avulla äidinkielen opettaja voi hoitaa opettamisen ilman laajempaa lisäkouluttautumista. Lisäksi konekirjoitus on ollut aiemminkin valinnaisena oppiaineena monissa kouluissa, joten asiaan perehtyneitäkin opettajia kouluissa on.

Näppäilytaidon opiskelu on monista lapsista suorastaan hauskaa. Opetus olisikin syytä aloittaa alakoulussa siinä vaiheessa, kun tietokonetta aletaan käyttämään, jotta vääränlaiset kirjoitustekniikat eivät pääse kehittymään. Taidon voi todistetusti ylläpitää, jos käyttö on jatkuvaa.

Professori Pekka Neittaanmäki on vuonna 2005 laskenut, että nykyinen peruskoululainen Liisa Meikäläinen tulee käyttämään tietokonetta yli 60 vuotta elämästään, eli 22.000 päivää. Jos joka päivä kuluttaa tunnin näppäilyyn, tunteja kuluisi 22.000 eli 2800 työpäivää (12 työvuotta). Jos kirjoitusnopeus olisi 50% nopeampaa, aikaa säästyisi teoriassa kuusi työvuotta.

Lähitulevaisuudessa ei ole nähtävissä tekniikkaa, joka korvaisi näppäimistön tärkeimpänä tekstinsyötön välineenä. Tulevaisuudessakaan puheentunnistus tuskin tulee soveltumaan esim. avokonttoreihin tai koulujen luokkiin, jossa vaaditaan keskittymistä omaan työhön.

Tämän addressin teksti perustuu osin filosofian tohtoreiden Antti Oulasvirran ja Poika Isokosken Helsingin Sanomissa (9.3.2011) julkaistuun mielipidekirjoitukseen.

Kymmensormijärjestelmää kutsutaan tässä addressissa näppäilytaidoksi, koska Educa 2012-messuilla haastatelluista yli kolmesta sadasta opettajasta puolet piti sitä modernimpana ja parempana sanana asialle.


Tommi Utriainen ja Taloustiedon opettajat TTOP ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Tommi Utriainen ja Taloustiedon opettajat TTOP ry. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tuleeko uskonnon olla oma oppiaineensa?