76AB-bussilinjaa tarvitaan!

  

Koilis-Helsingin linjastosuunnitelma / linjat 76AB / 554 ja 74/74N

 

 

 

Ymmärrämme, että suunnittelussa on pyritty karsimaan, säästämään ja korvaamaan linjastoissa, mutta emme voi hyväksyä esitettyjä erittäin supistavia muutoksia. Pyydämme käyttäjiä paremmin palvelevia ratkaisuja alueella.

  

Suunnitelmassa on luonnosteltu linjan 76AB korvaamista radan itäpuolella linjalla 554. Tämä ei kuitenkaan toteuttaisi joukkoliikennelain pykälää 3 (”vastata välttämättömistä jokapäiväisistä liikkumisentarpeista alueella”) eikä pykälää 6 (”huomioida eri väestöryhmät ja esteettömyyden vaateet”). Huomautamme myös linjan 74 muuttumisesta itäpuolella hankalasti saavutettavaksi.

 

 

Perustelut:

 

76AB-linja Puistolasta Fallkullan kautta Malmille on merkittävä ja ainoa radan itäpuolta kulkeva reitti Malmin lähipalveluihin (mm lähin kauppakeskus, bussi ja juna-terminaali). Reitillä pääsee myös lähemmäs Malmin terveysasemaa ja kirkkoa. Reitin useat pysäkit palvelevat hyvin niin lyhyitä välimatkoja kuin esteettömyyttä tarvitsevia. Kulkusuunnalla Malmilta Fallkullan kautta Puistolaan palvellaan myös mm. lähikauppoja, päiväkotia ja koulua.

 

Uudessa suunnitelmassa esitetty linja 554 ei pysty korvaamaan näitä tarpeita. Seutulinjoilla yleiset pysäkkiharvennukset ja ohiajo-tyyppinen liikennöinti rajoittaa pääsyä lähipalveluihin. Matkustajien kävelymatkat kasvavat, eikä esteettömyys enää toteudu. Linjan nykyisestä poikkeava reititys karsii saavutettavuutta Malmilla ja poistaa kokonaan yhteyden Puistolaan.

  

Esitämme nykyisen paikallislinjan 76AB säilyttämistä itäpuolella, koska luonnoksen seutulinjalla 554 tarvittaisiin tuntuvia parannuksia pysäkkeihin ja reittiin, ennen kuin sitä voitaisiin harkitakaan hyvän lähilinjan vaihtoehtona.

76AB linjan länsipuolen lopetus olisi sensijaan mahdollista, linjan 74 alkaessa uuden suunnitelman mukaan ajaa Malmin aseman ja Tapanilan välillä.

 

 

Suunnitelmaluonnosten mukaan, siirtyy linja 74 kulkemaan Tapanilankaarelta suoraan Tapulikaupunkiin päin, josta se jatkaa edelleen Heikinlaaksoon. Tälläinen muutos poistaa linjan kokonaan Fallkullan seudulta, joka entisestään lisää asuinalueen liikenne-supistuksia. 74/74N linja on ollut itäpuolelta myös lähin ja ainoa bussiyhteys keskustaan/keskustasta, joka myös poistuisi kokonaan.

  

Esitämme linjan 74/74N reitin säilyttämistä Suurmetsäntiellä. Tämä monipuolistaa alueen liikennettä sekä mahdollistaa vaihdot Malminkaaren linjojen kesken.

 

 

 

 

Me allekirjoittaneet olemme erittäin huolestuneita näistä linjoista ja pyydämme ystävällisesti suunnitelmien tarkastamista sekä itäpuolen 76AB-linjan säilyttämistä.

 

 

Helsingissä Helmikuussa 2015

 
Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?