Siuntion kotihoidon tuen kuntalisä säilytettävä

Siuntiossa maksetaan alle kolmevuotiaista kotona hoidettavista lapsista Kelan kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Tuki otettiin määräaikaisena käyttöön 1.1.2010 alkaen niin, että sitä tarkistetaan 31.8.2011.

Tukea maksetaan Kelan kotihoidon tuen ehtojen mukaisesti. Kotihoidon tuen hakemisen lisäksi Siuntio edellyttää, että perheen kaikki alle viisivuotiaat lapset hoidetaan kotona.

Siuntion kunnan Sivistyslautakunta on äänestyksen jälkeen päättänyt valmistelunsa mukaisesti esittää kunnanhallitukselle, ettei kuntalisän maksamista jatkettaisi enää elokuun 2011 jälkeen. Kuntalisän maksamisen lopettamisesta äänestetään vielä sekä kunnanhallituksessa että -valtuustossa.

Kotihoidon tuen kuntalisän määrä on Siuntiossa yhdeltä alle kolmevuotiaalta lapselta 136 euroa kuukaudessa ja sitä korotetaan muista alle esikouluikäisistä kotona hoidettavista lapsista 68 euroa lapselta.

Kuntalisä on tärkeä osa monen perheen kuukausittaisia tuloja. Tuen poistaminen johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa moni perhe on taloudellisen menetyksen johdosta pakotettu laittamaan lapsensa kunnalliseen päivähoitoon, vaikka haluaisivat mielummin itse hoitaa nämä kotona.

Jokaisella perheellä tulisi olla mahdollisuus valita itse lapsensa hoitomuoto. Kuntalisän maksamisen lopettaminen koskettaa erityisesti pienituloisia perheitä ja lisää merkittävästi lasten eriarvoisuutta riippuen perheen taloudellisesta tilanteesta. Ei ole oikein, että jatkossa vain ne perheet, joissa toinen vanhemmista ansaitsee riittävästi turvatakseen koko perheen toimeentulon, voivat valita, hoitavatko lapsensa kotona vai valitsevatko päivähoidon.

Kunnallinen päivähoito on Siuntiolle huomattavasti kalliimpaa kuin kuntalisällä tuettu lasten kotihoito. On ainoastaan kohtuullista, että kunta tukee jatkossakin myös lasten kotihoitoa, etenkin kun se on sille huomattavasti edullisempi vaihtoehto.

Siuntio tarvitsee lisää lapsiperheitä ja veronmaksajia. Kuntalisä vaikuttaa perheiden päätöksiin asuinkunnan valinnan suhteen. Lisäksi kunta tuskin pystyy tarjomaan laadukasta päivähoitoa kaikille tällä hetkellä kotihoidossa oleville lapsille sen jo ennestään varsin rajallisilla resursseilla. Siuntion kotihoidontuen kuntalisä on säilytettävä.

Adressi suljetaan 13.03.2011 klo 21.00.

Adressi luovutetaan Siuntion kunnanhallitukselle 14.03.2011.

 

Kaarina Strandberg

Elina Hynynen

Sanna Joensuu

 

 

Linkit:

 

Siuntion kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013:

http://www.siuntio.fi/talous/siuntion_ta_2010.pdf

 

Kela: Lasten kotihoidon tuen kuntalisä hillitsee päivähoidon kysyntää:

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/211108120521ML?OpenDocument

.

 


Kaarina Strandberg    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?