Pro Lähdejärvet

Ota yhteyttä adressin tekijään

Ympäristöluvan kuulutus

2019-11-27 15:10:05

Ennakkotietona, että moottoriurheilukeskuksen ympäristölupa-asia etenee aluehallintovirastossa.

Ympäristöluvan kuulutus on ajalla 29.11.2019 - 31.1.2020. 

Kuulutus pidetään nähtävillä em. ajan Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä Dnro LSSAVI/9781/2018. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2020 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisena postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101).

 

Kaisa Marila, Pro Lähdejärvet -liike


Ilkka Pellinen

Hallinto-oikeuden välipäätös

2019-03-13 15:47:27

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi välipäätöksen valituksestamme ja määräsi Äänekosken kaupungin maakaupat Finsilva Oyj:n kanssa täytäntöönpanokieltoon, kunnes tuomioistuin tekee varsinaisen päätöksensä. Äänekosken kaupunki ei voi valittaa välipäätöksestä.


Kaisa Marila

Hallinto-oikeudelle valitus

2019-02-19 15:24:42

Tänään on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus liittyen valtiontukisäätelyyn Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksistä 17.12.2018 koskien moottoriurheilukeskusasiaa.

Kaisa Marila


Äänekosken kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen

2019-01-22 06:28:08

Äänekosken kaupunginhallitus hylkäsi kokouksessaan 21.1.2019 jätetyn oikaisuvaatimuksen.

Luovutimme Äänekosken kaupunginhallitukselle 17.1.2019 kaikille kuntalaisille järjestetyssä kyselytunnilla siihen asti kerätyt adressin allekirjoitukset herättääksemme kaupunginhallituksen huomion kansalaisten huolesta. Ei oikaisuvaatimus eikä allekirjoitukset tehonneet.

Jatkamme edelleen hallintoteitä pitkin työtämme ja keräämme edelleen allekirjoituksia.

Kiitos kaikille allekirjoittaneille ja viekää viestikapulaa eteenpäin!

Kaisa Marila


Kaisa Marila

Keski-Suomen ely-keskuksen päätös

2019-01-10 09:03:54

Keski-Suomen ely-keskus ei antanut rahoitusta Äänekosken moottoriurheilukeskukselle. Moottoriurheilukeskushanke on kuitenkin edelleen ajankohtainen, sillä aluehallintovirasto käsittelee ympäristölupahakemusta. Ja Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksistä on tehty oikaisuvaatimus.

Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Allekirjoituksia kerätään ja työmme jatkuu...

Kaisa Marila


Oikaisuvaatimus

2019-01-08 18:22:45

Äänekosken kaupunginhallituksen moottoriurheilukeskuspäätöksistä on jätetty 7.1.2019 oikaisuvaatimus.


Kaisa Marila

Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksiä 17.12.2018

2018-12-19 17:28:06

Äänekosken kaupunginhallitus päätti 17.12.2018 kokouksessaan, että se ostaa moottoriurheilukeskukselle kaavaillun 38 ha:n tontin Finsilva Oyj:ltä. Samoin se päätti vuokrata ostetun alueen moottoriurheiluväelle 20 vuodeksi. Lisää tietoa Keskisuomalaisen sivuilta 18.12.2018.

Työmme siis jatkuu! 

Kiitos kaikille tähän asti adressin allekirjoittaneille!

Hyvää joulua!


Kaisa MarilaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?