Allekirjoita vetoomus Helsingin Lehtisaaren kehittämiseksi

Lehtisaaren asukkaiden vetoomus Lehtisaaren kehittämiseksi 

Me Lehtisaaressa kirkon vuokramaalla asuvat helsinkiläiset vetoamme meitä ja Lehtisaarta uhkaavan tilanteen ratkaisemiseksi ja Lehtisaaren kaupunginosan kehittämiseksi. 

Helsinki kasvaa kovaa vauhtia, mutta seurakunnat eivät merkittävinä maanomistajina Lehtisaaressa ole samassa vauhdissa mukana. Helsingissä on suuri tarve rakentaa uusia asuinalueita ja kehittää kaupunkia täydennysrakentamisen kautta. Lehtisaaressa on käyttämättä merkittävä määrä kaavoitettuja kerrosneliömetrejä, koska seurakuntayhtymät ovat jättäneet rakentamatta omistamilleen tonteille. On hyvin ongelmallista, että kirkko hidastaa Helsingin tarpeellista kehittymistä jättämällä asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja hyödyntämättä ja on sen sijaan keskittynyt kiistelemään maksimaalisen tuoton repimiseksi alueen nykyisiltä asukkailta. Nyt pitäisi löytää yhdessä ratkaisuja, joilla varmistetaan alueen pitkäjänteinen kehittäminen ja siitä seuraava asukasmäärän kasvattaminen. Seurakuntien haluttomuus Lehtisaaren kehittämiseen ilmenee valitettavasti myös seurakuntien esittämistä uusista vuokrasopimuksista. 

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien Lehtisaaressa omistamien tonttien vuokrasopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Seurakuntayhtymät ovat päättäneet korottaa tontinvuokria tästä eteenpäin radikaalisti. Pitkän neuvotteluprosessin jälkeen kirkko on myöntynyt vuokrankorotusten osalta tasoon, joka on sellainen, mihin meidän on mahdollista suostua, vaikkakin uudet maanvuokrat ovat Helsingin korkeimpia ilman lunastusoikeutta. 

Suurena huolenamme on kirkon haluttomuus sopia vuokrasopimuksen jatkoehdoista 20 vuoden sopimuskauden jälkeen. Vertailun vuoksi, Helsingin kaupungin uusittujen maanvuokrasopimusten vuokra-aika on 50 vuotta ja lisäksi vuokralaisella on mahdollisuus tontin lunastamiseen. Kuten varmasti ymmärrätte, 20 vuotta on lyhyt aika, kun puhutaan useimpien perheiden elämän suurimmasta investoinnista eli omasta asunnosta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että esimerkiksi Helsingin kaupunki tekee vuokrasopimuksensa 50 vuodeksi. Monella lehtisaarelaisella perheellä on suuri hätä tulevaisuudesta, kun emme tiedä mitä kodeillemme tapahtuu 20 vuoden jälkeen – lunastaako kirkko kotitalomme pilkkahintaan, vai olemmeko taas suurten tontinvuokran korotusten edessä? 20 vuoden sopimuskausi on liian lyhyt rakennusten peruskorjaamiseksi ja pankkilainojen saamiseksi.
Lehtisaarelaisten perheiden kokema epävarmuus ja taloudellinen hätä ovat suuria ongelmia, mutta kirkon ja lehtisaarelaisten kiistatilanne on kestämätön myös Helsingin kaupungin näkökulmasta. 

Me lehtisaarelaiset vetoamme: Helsingin kaupungin tulee osallistua sovitteluprosessiin, jotta alueen kehittäminen ei jämähdä 20 vuodeksi. Kaupungin pitää osaltaan myötävaikuttaa Lehtisaaren kehitykseen siten, että tavallisia helsinkiläisiä ei ajeta ulos kodeistaan ja alue kehittyy. Asialla on valtava merkitys sekä asuinalueen tulevaisuudelle, että meille alueen asukkaille. 

Arvostamme mahdollista tukeanne ja allekirjoitustanne. 

Helsingissä 11.2.2019
Lehtisaaren asukkaat

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Vesa Erikkilä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko kauppojen aukiolorajoituksista luopua?