Aloite Lestijärven kunnalle Teerinevan hankkimiseksi kunnalle suojelutarkoituksiin

Lestijärvellä vesistönä on iso merkitys Lestijärven kunnan vetovoimatekijänä. Järven veden laatu ei valitettavasti ole paras mahdollinen. Syitä veden laadun heikkenemiseen  on useita. Yksi tekijä on ollut Teerinevan ojitus ja 1980 –luvun alussa tapahtunut selkeytysaltaan sortuminen. Nyt kun Vapo on luopunut alueen turvetuotantosuunnitelmista, niin  on tullut mahdollisuus nevan entisöintiin. Varmimmin tämä onnistuu siten, että kunta hankkii alueen omistukseensa suojelutarkoitukseen.

Alueen hankinta on mahdollista rahoittaa kuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden kiinteistöverotuotoilla. Hankkimalla Teerinevan suojelu- ja entisöintitarkoitukseen kunnan imago luonnonsuojelun isona vaikuttajana vahvistuu ja vetovoima lisääntyy.

Me allekirjoittaneet esitämme Lestijärven kunnallle, että kunta käyttää lain suomaa etuosto-oikeutta ja hankkii Teerinevan omistukseensa suojelutarkoitukseen.


Heikki Salonsaari    Ota yhteyttä adressin tekijään