Anttolan hyvinvointipalvelujen säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lääkärin, hoitajien ja laboratorion palvelut jatkuvat Anttolan hyvinvointiasemalla.

Sanomalehti Länsi-Savon mukaan Etelä-Savon Hyvinvointialue Eloisan harkinnassa on Anttolan hyvinvointipalvelujen lopettaminen. Anttolan asukkaiden puolesta toivomme teidän vielä harkitsevan uudelleen päätöstänne seuraavien perustelujemme pohjalta. Anttolan paikalliset hyvinvointipalvelut ovat tärkeitä alueemme asukkaille.

Asukkaistammehan suurin osa on ikääntynyttä väestöä, joille lähteminen Mikkeliin lääkäriin, hoitajien peruspalveluihin ja laboratorioon on erittäin vaikea tehtävä. Jo matka Mikkeliin tuottaa vaikeuksia. Kesäisin linja-autoja kulkee vain klo 10 keskustaan ja klo 14 takaisin. Siirtyminen matkakeskuksesta laboratorioon on myös haasteellista. Takseja Anttolassa ei ole ja siksi suurin osa väestöstä joutuisi käyttämään Mikkelistä tilattavia Kela- takseja. Vain harvalla on omaisia paikkakunnalla.

Meillä on ollut todella hyvä lääkäripalvelu muutaman kerran viikossa. Anttolan asukkaat tarvitsevat tätä palvelua peruskontrollien vuoksi. Hoitajamme palvelevat meitä kolmena päivänä viikossa erittäin tehokkaasti ja asiakaspalvelijoina he ovat helposti lähestyttäviä. He hoitavat pitkäaikaissairauksien perusseurannat kuten RR-kontrollit, hoitavat haavat, uusivat reseptit, antavat injektiot ja varaavat ajat laboratorioon ja ovat yhteydessä asiakkaan puolesta lääkäreihin, terveysneuvoon ja keskussairaalan eri yksikköihin. Myös diabeteshoitajan ja muistihoitajan vastaanotot ovat tärkeitä peruskontrolleja.

Tarjottavat puhelin-, sähköiset chat-palvelut ja valtakunnallinen Omaolo-palvelu eivät ole toimivia iäkkäiden keskuudessa, koska hyvin monella ei ole tietokoneita eivätkä he näkö- ja kuulo-ongelmien vuoksi pysty asioimaan puhelimessa ja/tai verkossa.

Mikäli palvelut loppuvat, loppuu myös laboratoriopalvelut. Tällä hetkellä laboratorio on auki keskiviikkoisin ja ajat ovat aina kaikki varattu. Miten asiakas pääsee Mikkeliin, kun omia kulkuvälineitä ei ole. Tilataanko Anttolaan lukuisia Kela-takseja viikossa tämän palvelun vuoksi? Kelan omavastuu on myös monelle ikääntyneelle liian kallista.

Lääkärin ja hoitajien vastaanotto- sekä laboratoriopalveluiden lopettaminen vaarantaisi myös alueella toimivan apteekin palvelut. Hyvinvointipalvelut toteutuvat tällä hetkellä Anttolan palvelukeskukseen muutama vuosi sitten remontoiduissa tiloissa. Samalla uusittiin myös hoitoon tarvittava välineistö.

Eloisan vuoteen 2030 suunnittelema ikäohjelma ei tule toteutumaan Anttolan asukkaille palvelujen lopettamisen jälkeen. Suunnitelmassanne on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille ikääntyneille. Samoin pyritte parantamaan palveluiden laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta. Mielestämme palveluiden lopettaminen ei edistä palvelujen saatavuutta ja alueemme asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. EIKÄ palveluiden karsiminen TUO SÄÄSTÖJÄ yhteiskunnalle kuten mekin haluamme. Nykyisiin palveluihimme olemme olleet tyytyväisiä ja toivomme niiden jatkuvan.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Arja Metsätalo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…