Armilan Sairaalan puolesta; vanhusten ja kuntoutusta tarvitsevien ihmisten puolesta

Olen vuosia toiminut perusturvan luottamus-henkilönä, jona aikana on tullut käsitys; että ns."Kunta-yhtymä" tasolla (nyt Eksote), on pitkän tähtäyksen poliittinen päätöksen teko ollut vaarallisen "poukkoilevaa", niin hallinnollisesti, kuin taloudellisestikin!?

Tästä voidaan johdantona esittää seuraavaa, eli nyt kun on vihdoin saatu julkiseen keskusteluun vaatimuksia/kysymyksiä siitä, että mikä on oikeudenmukainen ja arvokas vanhuus, sekä siihen liittyvä hoiva/turvalliisuus ja edellä kerrottuun liittyvä yhteiskunta/omaisten vastuu?!

Asiaan liittyen on ryhdytty ihmettelemään hoivaan ja kuntoutukseen liittyviä Koti-hoidon/kuntoutus toimien sekavuutta käytännössä! Esim. Kotihoitoa on pyritty yhteisin poliittisin päätöksin/hyviin kokemuksiin vedoten lisäämään, mutta käytännössä palvelu-rutiinit ovat osoittautuneet ajankäytön, sekä siihen liittyvään kotihoitajien palvelukohteiden logistiikkaan nähden huonosti johdetuksi, josta on syntynyt varsinaiseen kohteeseen ajan vähyyttä ja turhan pitkiä siirtymiä?! Kuntoutuksen osalta on myös syntynyt ihmetystä omaisten taholta; että esim. Lappeenrantalainen pitkäaikais kuntoutettava sijoitetaan esim. Taipalsaarelle. Ylämaalle, tai jopa Parikkalaan, syynä "vapaa vuodepaikka", joka ei ainakaan lähiomaisen oikeutettua osallisuutta edistä läheisen hoivaan osallistumisen suhteen?!

Edellä kerrottuun viitaten voidaankin ihmetellä ja vaatia Ensisijaisesti Lappeenrannan kaupungin päättäjiä kertomaan selkokielellä; Miksi juuri Miljoonilla Kuntoutus-yksiköksi pitkä-aikais sairaille ja Vanhuksille kunnostettu Armilan Sairaala (jossa useita kymmeniä vuodepaikkoja) on esitetty lakkautettavaksi, vaikka Armilan Sairaala Tarkoitukseen kunnostettuna on laatu ym. seikat huomioiden loistava ajanmukainen "vuotamaton" hoiva-ja kuntoutusyksikkö, johon käytetyt kansalaisten VERO-EUROT tulee mielestämme ehdottomasti säilyttää.

Tähän Adressiin/Vetoomukseen toivomme teiltä yhteiskunta moraalin omaavilta vastuullisilta kansalaisilta allekirjoituksia, jotta vastaavilta pettymyksiltä voitaisiin tulevaisuuden päätöksissä välttyä, sekä sen  myötä luoda vahvalla julkisella osallistumisella luoda uskoa, sekä turvallisuuden tunnetta myös tuleville vanhuksille, joiden määrä suurten ikäluokkien  vanhetessa on tulevaisuudessa yhä suurempi.


Lasse Untamo Kähärä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Lasse Untamo Kähärä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko poikalapsille ei-lääkieteellisestä syystä tehtävät ympärileikkaukset sallia?