Suosituimmat adressit

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
7 päivää Koko ajalta Adressin nimiLuotu
186 285 Hausjärven Monnin liikenneturvallisuuden parantaminen (Suljettu)
Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme Hausjärven kuntaa priorisoimaan ensisijalle Monnin liikenneturvallisuuden parantamisen jäljempänä esitetyistä syistä (1-3) johtuen seuraavin toimenpitein: - Monninlinjan pääväylänä korvaavien tie- ja kevyen liikenteen väylähankkeiden toteuttaminen viipymättä. - Selvittämään tarpeen esimerkiksi hidasteille (esim. ajoradan korotuksille tai tärinäraidoil...
12.09.2018
136 536 Adressi pysyvän Kiertoliittymän saamiseksi Ulvilaan (vt 11)
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ulvilaan tehdään pysyvä kiertoliittymä nykyisen väliaikaisen Kiertoliittymän tilalle Tampereentien, Suosmerentien ja Kirkkotien risteykseen. Perusteluina vaatimuksellemme ovat yksinkertaisesti liikenteen huomattava sujuvoittaminen kuljettaessa Tampereentien yli sekä liikenneturvallisuuden merkittävä lisääntyminen Kiertoliittymän myötä....
11.09.2018
131 255 Vetoomus Pohjois-Paippisten Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupirtin puolesta (Suljettu)
Sivistysvaliokunta päättää päiväkodin kohtalosta 24.9. Sipoon kunnalla ei ole varaa sulkea näin ainutlaatuista päivähoitoyksikköä. Päiväkoti on avattu syksyllä 2002 ja hoitopaikat ovat käytönnöllisesti katsoen olleet aina täynnä. Henkilökunta on pysynyt vuosia lähes samana, mikä on poikkeuksellista. Tämä on pienten lasten kannalta erittäin olennaista, sillä lapsi muodostaa hoitajaansa kiintymyssuh...
03.09.2018
113 788 Haiharan taidekeskuksen toiminta on turvattava myös tulevaisuudessa
Tampereen kaupungin suunnitelmat Haiharan taidekeskuksesta luopumisesta ovat syvästi huolestuttavia. Kaikille avoin, suurelta osin kävijöille ilmainen toiminta on yli kaksikymmenvuotisen historiansa aikana osoittanut olevansa tarpeellinen ja arvostettu osa Tampereen taide- ja kulttuurielämää. Taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen ovat todellisia j...
20.08.2018
106 7 807 Vetoomus Suomen hallitukselle Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden puolesta
Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä.  Allekirjoita tämä adressi, jotta saisimme Suomen viranomaiset heräämään ja tukemaan Helsingin juutalaista seurakuntaa sen korkeissa turvallisuuskuluissa. Suomi on ainoa pohjoismaa, joka ei tue säännöllisesti juutalaista seurakuntaa taloudellisesti turvallisuuskuluissa. Tähän on aika saada muutos. Ole nimelläsi tukemassa tätä vet...
10.12.2017
100 218 Anjalan koulupäätökset pidettävä!
PÄÄTÖKSEN TEON AIKA Jälleen kerran olemme sen edessä, että Kouvolan koulurauhaa ravistellaan kouluverkon mahdollisilla uudistuksilla. Anjalan vanhemmat jo kerran huokaisivat, kun lasten ja nuorten lautakunta teki päätöksen Anjalaan rakennettavan uuden koulun puolesta. Epäilyä siitä, että saako päätös hyväksynnän valtuustossa, hälvensi vielä Kouvolan kaupungin myöntämä 300 000€ suunnitteluraha uude...
12.09.2018
97 765 Velssin asfalttiaseman vastustaminen
Me adressin allekirjoittaneet vastustamme Hämeenlinnan Velssin asfalttiaseman perustamista. Velssin asemaa ollaan rakentamassa lähelle Siirin, Velssin, Ruununmyllyn ja Häkkärinmäen asuinalueita. Vastaava asema Mäkelän teollisuusalueella on aiheuttanut haju-, liikenne-, pöly- ja päästöhaittoja. Vaadimme, että aseman sijoituspaikkaa mietitään uudelleen ja se sijoitetaan kauemmas asutuksesta.  ...
06.09.2018
90 90 Vehmersalmelle rakennettava uusi päiväkoti
Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Vehmersalmelle rakennetaan uusi päiväkoti, niin kuin se on meille luvattu. ...
16.09.2018
84 121 Suomen kaivoslakia muutettava jotta kaivosyhtiöt eivät pilaa Suomen luontoa lopullisesti.
Useat kaivosyhtiöt ovat pilanneet hiljaa Suomen kallisarvoista luontoa, ja lisää lupia harjoittaa kaivostoimintaa myönnetään koko ajan.  Haluan hallituksemme ottavan kantaa kaivoslain porsaanreikiin ja uudistavan lakia pikaisesti jotta Suomen luonto ei tuhoudu valtavien kaivosyrittäjien toimesta. Nämä yrittäjät käärivät rahat taskuihinsa, ja veronmaksajat maksavat tuhoutuneen luonnon elvytysyrityk...
08.09.2018
84 623 Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle ja raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon.
  Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle   Laajasalon raitiotien linjaus tulee yhdistää Jokeri-linjalle, koska Laajasalosta ulospäinsuuntautuva työmatkaliikenne on Helsingin Kaupungin tutkimustenkin mukaan suuntautunut muualle kuin keskustaan. Raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon. Tästä saadaan Helsingin kaupungille merkittävää kustan...
05.03.2018
Facebook
Pitäisikö rikkaita verottaa nykyistä enemmän?