Älä tue Autismi- ja Aspergerliittoa!

Mitä konkreettista haittaa aikuisaspergereille muodostuu Aspergerin syndrooman (AS) julkisuuskuvasta, jossa AS liitetään neurologiseen vammaisuuteen ja neuropsykiatriseen häiriintyneisyyteen?

1. Aspergerin syndrooma yksilön diagnoosina antaa virheellisen vaikutelman, että ysilö on jossain määrin vammainen ja siksi vain rajallisesti kykenevä ymmärtämään omaa etuaan. Tästä syystä aikuisaspergerin itsemääräämisoikeutta voidaan väärin perustein rajata viranomaisten toimesta. Tämä ilmenee siten, että aikuisaspergerilaisten mielipiteet voidaan ohittaa.

2. Aikuisaspergeria, joka ei ole vammainen, ei tunnisteta aspergerilaiseksi hänen hyvätasoisuutensa vuoksi. Tämä johtaa siihen, että tärkeää informaatiota hukataan ja asperger-aikuista kohdellaan häntä jopa vahingoittavasti. Mm. terveydenhuollossa tästä syntyy ongelmia.

Julkisuuskuvassaan Autismi- ja Aspergerliitto välittää perusteettomasti vammaistavaa kuvaa aikuisaspergereista. Liiton edustajat eivät ole lähteneet hedelmälliseen vuoropuheluun liiton ongelmallisesta linjasta, vaikka aikuisaspergerit ovat tuoneet esille heidän kohtaamiaan ongelmia, joita AS vääristävä julkisuuskuva ruokkii.

www.autismiliitto.fi
Älä tue Autismi- ja Aspergerliittoa!


- Tarja Lundin (AS-diagnosoitu)
- Alarik Lundin (AS-diagnosoitu)

Alarik Lundin, Tarja Lundin    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Alarik Lundin, Tarja Lundin voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?