Ei tuulivoimaloita Sieviin

Suomen hallitus on päättänyt, ettei uusia tuulivoimatukia myönnetä, ennen kuin kaksiosainen terveysselvitys on valmistunut. Valtioneuvoston päätös 4.4.2018 tuulivoimaloiden terveysvaikutusten arvioinnista ihmisiin ja tuotantoeläimiin on alkamassa. Rahoitus tutkimuksiin on myönnetty 300 000 euroa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Sievin kunta myönnä rakennuslupia Jakostenkalliolle luvitettaviksi tuleville jättimäisille 4,2 MW:n suurvoimaloille.

Emme hyväksy tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämistä minnekään Sievin kunnan alueelle, ennen kuin terveysselvityksen toinen osa on valmis. Vasta tällöin tiedetään, kuinka lähelle asutusta ja eläinsuojia voidaan turvallisesti rakentaa tuulivoimaloita. Ympäristölautakunnan tulee siirtää päätöksentekoa, kunnes terveysselvitys on valmistunut kokonaisuudessaan tuulivoimaloiden osalta. Pahimmillaan voimalat voivat johtaa karjanpidon lopettamiseen ja asukkaiden pois muuttamiseen. Tuulivoimapakolaisia on jo satoja!

Kunnan tilaamassa vetovoimakyselyssä tuulivoima aiheuttaa kuntalaisissa huolta. Tuulivoimalat nähtiin suurena uhkakuvana Sievin kunnan tulevaisuudelle. Muuttopaine pois kunnasta kasvaa. Vetovoimakyselyn tulokset jätettiin kuntastrategiassa huomioimatta.

Erityisesti ollaan huolissaan lasten ja nuorten kuntalaisten terveydestä ja tulevaisuudesta. Tuulivoimaloiden kiinteistöveroilla ei korvata terveyttä.

Ympäristölautakunnan ensisijainen tehtävä on kunnassa on taata kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki määrää. Näissä tuulivoimalalupien päätöksistä vastaa ympäristölautakunnan jäsenet.


Mari Yrttikoski, Sievin Haikolankylän asukasyhdistyksen puheenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Mari Yrttikoski, Sievin Haikolankylän asukasyhdistyksen puheenjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tuleeko korkeakoulutuksen olla maksutonta?