Eläimet tulee ottaa huomioon Jyväskylän kaupunkistrategiassa 2017-2021

Parhaillaan laaditaan Jyväskylän kaupunkistrategiaa vuosille 2017-2021. Eläimiä ja eläinten hyvinvointia ei tällä erää olla ottamassa mukaan edes maininnaksi strategiaan. Strategiassa mukana olevat asiat ovat niitä joita painotetaan lähivuosien ajan kaupungin kehittämisessä.

Eläimet ovat iso osa jyväskyläläisten elämää, hyvinvointia ja arkipäivää. Kyse on niin merkittävästi kaupunkilaisten elämään vaikuttavasti asiasta, että eläimet ja niiden hyvinvointi tulee huomioida Jyväskylän kaupunkistrategiassa. Tämä kaikki on osa myös ihmisten hyvinvointia. 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että eläimet ja niiden hyvinvointi mainitaan Jyväskylän strategiassa.

Perusteet sille että eläimet tulee ottaa huomioon kaupunkistrategiassa 2017-2021

Alla olevilla perusteilla näen että eläimet/eläinten hyvinvointi tulee ottaa mukaan kaupunkistrategiaan osana resurssien viisasta käyttöä. Eläimet olisi hyvä olla muullakin tavalla esillä strategiassa kuin vain resurssina, mutta strategian ollessa ihmiskeskeinen tulisi vähintään tiedostaa se tosiasia, kuinka moniulotteinen resurssi eläimet ovat liittyen Jyväskylän kaupunkilaisten joka päiväiseen elämään.

1) Suomessa on n. miljoona koiraa ja siihen vielä päälle n. 800 000 kissaa. Väkilukuun suhteutettuna Jyväskylässä asuu siis n. 45 000 kissaa ja koiraa. Lemmikkieläimet ovat siis tärkeä osa jyväskyläläisten arkielämää, eli kyseessä on hyvinvointiresurssi.

2) Talous ja eläimet. Jyväskylässä on monenlaista yritystoimintaa liittyen eläimiin, kuten eläinklinikat ja eläintarvikeliikkeet. Jyväskylässä on esim. ravitoimintaa ja lähiruokaan liittyvää eläinaktiviteettia. Lähiruokateema onkin nousussa oleva trendi. Eläimiin liittyvän liiketoiminnan vuosittain liikevaihto ja verokertymä on merkittävä. Kyseessä on siis taloudellinen resurssi.

3) Suomessa on n. 1.6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Jyväskylän väkilukuun suhteutettuna tämä tekee n. 40 000 vapaa-ajankalastajaa Jyväskylässä. Luonnonvaraiset eläimet liittyvät siis vahvasti harrastus ja virkistystoimintaan. Näin muodostuu virkistys- ja hyvinvointiresurssi.

4) Eläimet ja yhditystoiminta. Jyväskylän alueella toimii useita eläimiin liittyviä yhdistyksiä. Esim. eläinsuojelun piirissä Animalia, KSEY, Oikeutta eläimille ja KELSU. Puhumattakaan kaikista harrastusyhdistyksistä. Eläinsuojeluyhdistyksissä on paljon jyväskyläläisiä jäseninä, joten tämäkin kertoo eläinsuojeluasioiden tärkeydestä kuntalaisille ja siitä että myös kaupungin ja sen päättäjien tulee näitä teemoja ottaa esille, esim. osana kaupunkistrategiaa. Yhdistystoiminnan kautta kyseessä on sosiaalinen ja jälleen hyvinvointiresurssi.

5) Strategiassa on arvona vastuullisuus ja otsikkona "Rohkeasti aikaansa edellä". Mikäli eläimiä merkittävänä osana kuntalaisten elämää ei tunnusteta ja oteta huomioon se on todella epävastuullista ja resurssien epäviisasta käyttöä.

Mikäli eläimiä ei oteta huomioon, se ei ole myöskään aikaansa edellä olemista. Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on selkeä nouseva trendi. Esim. 90% suomalaisista toivoo tuotantoeläinten oloihin parannusta. Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi on tulevaisuutta ja tätä päivää. Tässä Jyväskylällä on mahdollisuus oikeasti olla aikaansa edellä ja vastuullinen.

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?