Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto

Maassamme on tällä hetkellä viisi ympäristöministeriön päätöksellä perustettua kansallista kaupunkipuistoa eli Hämeenlinnan, Porin, Heinolan, Hangon ja Porvoon puistot, jotka ovat vahvistamassa näiden kaupunkien identiteettiä.

                       Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsingin kaupunki ryhtyy valmistelemaan hakemusta kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Ehdotamme, että kaupunginhallitus antaa valmistelutehtävän pikaisesti asianomaisille virastoille ja laitoksille sekä niiden lauta- ja johtokunnille siten, että kaupunginhallitus pääsee tekemään hakemuksen ympäristöministeriölle vuoden 2011 kuluessa tavoitteena juhlistaa Design City-juhlavuotta 2012.

                       Tässä valmisteluprosessissa tulee kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman painopisteiden mukaisesti varmistaa kaupunkilaisten laaja osallistuminen ja mielipiteiden ottaminen huomioon järjestämällä esimerkiksi kuulemistilaisuuksia ja mahdollisuus lähettää ehdotuksia valmistelijoille siten kuin kuntalaki edellyttää (27 §).

                       Helsingin kaupunkipuisto voisi koostua kaupungin omista puistoista, kulttuuri- ja luonnonmaisemista, kuten esimerkiksi Keskuspuistosta ja siihen liittyvistä viherkäytävistä, Vantaanjoen ja Mätäjoen laaksojen, nykyisten luonnonsuojelualueiden, kesämaja-alueiden, siirtolapuutarhojen, merenrantapuistojen ja kaupunkimetsien alueista sekä mahdollisesti lisäksi Suomenlinnasta ja vanhojen puukaupunginosien alueista, kuten Puu-Käpylä ja Puu-Vallila puistoineen.

 

Facebook
Tulisiko viikottainen työaika lyhentää 35 tuntiin?