Huoltajien huoli päiväkoti Kuperkeikan riittämättömistä resursseista ja lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisesta.

Elokuussa voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain mukaan ryhmissä saa olla 7 lasta per aikuinen, Nakkilan päivähoidossa tämä ei toteudu. Ryhmissä on pääsääntöisesti kolme työntekijää, tarve kuitenkin olisi suurempi ryhmäkokojen perusteella.

Alimitoitetut resurssit vaikuttavat henkilökunnan jaksamiseen ryhmäkokojen ollessa ylimitoitettuja. Tästä johtuen lasten turvallisuus sekä lasten laadukas varhaiskasvatus kärsivät.

Esimerkiksi on tilanteita jolloin iltapäivällä kahta työntekijää kohden saattaa olla 24 lasta. Alimitoitetut resurssit vaikuttavat negatiivisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja ennen kaikkea ne osuvat lapsiin.

Reagointi lasten tarpeisiin jää liian isossa ryhmässä helposti huomaamatta, varsinkin mikäli ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Henkilökunnan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivistä. Henkilökunnalla on oltava mahdollisuus kohtuulliseen työkuormitukseen.

Laissa määritellyt laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoitteet eivät täyty koska henkilöstöpulan vuoksi joudutaan tinkimään toiminnoista mm. liikunta, retket ja  opetustuokiot. Päiväkodissa suunnitellun liikuntatilan käyttö ei myöskään toteudu alkuperäisessä tarkoituksessaan ruokailujärjestelyn muutoksen vuoksi.

Laadukas, moniammatillinen varhaiskasvatus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja elämänlaatua.

Miten asiaan reagoidaan jotta saadaan toteutettua voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia?


Henna Leppänen ja Riikka Juhanmaa-Hamilo, päiväkoti Kuperkeikan huoltajien puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook