Irtisanomissuojan heikentämistä koskevan lain valmistelu on keskeytettävä

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakiesitystä alle 20 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä.

Uuden esityksen mukaan silloin, kun työnantajan palveluksessa on alle 20 työntekijää irtisanomisperusteena pidettäisiin myös aiemmin säädettyä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se "horjuttaisi työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa". Lisäksi edellytettäisiin, että työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää työnantajan kannalta kohtuullisena.

Sitä, kuka määrittelee epäasiallisen käyttäytymisen, luottamussuhteen horjumisen tai työnantajan toiminnan vaikeuttamisen ei esityksessä sanota. Selvää on, että nuo määrittelisi työnantaja. Käytännössä tämä tarkoittaisi lupaa irtisanoa pelkän henkilökemian tai esimerkiksi ay-aktiivisuuden perusteella. Lain taustamuistiossakin esitystä verrataan koeajan lähes perusteettomaan irtisanomismahdollisuuteen.

Rekrytoinnin epäonnistumisen varalle työlainsäädännössä on jo nyt enimmillään kuuden kuukauden koeaika. Se on täysin riittävä aika todeta työntekijän soveltuvuus tehtävään.

Laki asettaisi työntekijät yrityksen koon mukaan eriarvoiseen asemaan Se käsittäisi lähes 350 000 yritystä, kaikkiaan 97 % kaikista maamme yrityksistä. Vuonna 2016 näissä yrityksissä työskenteli 335.000 henkilöä, kaikkiaan 23 % yritysten palkatuista työntekijöistä. (lähde: Tilastokeskus 2016). Laki siis siirtäisi 335.000 työläistä ikuiselle koeajalle.

TEM perustelee esitystään työllisyydellä. Kuitenkin lukuisten asiantuntijoiden mukaan irtisanomissuojan heikennys ei lisäisi työllisyyttä lainkaan. Sen sijaan se houkuttelisi isompia yrityksiä perustamaan pieniä, alle 20 työntekijän tytäryrityksiä ja lisäämään lainsuojattomien työntekijöiden määrää.

Adressin kampanjasivu: https://www.facebook.com/toimeentuloa/ 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että työ- ja elinkeinoministeriö keskeyttää tämän työntekijöiden asemaa merkittävästi heikentävän lain valmistelun.


Veli-Matti Hurskainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko nuuskan myynti sallia Suomessa?