Suomen lopetettava jatkuva Israelin vastainen äänestyskäyttäytyminen YK:ssa

liput_1.jpgSUOMEN ISRAELIN VASTAINEN ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN YK:SSA  

Suomi on pääsääntöisesti äänestänyt YK:n yleiskokouksessa ja sen toimielimissä Israelin tuomitsevien päätöslauselmien ja päätösten puolesta, mihin me allekirjoittaneet vaadimme muutoksen alla esitetyin perusteluin.

Keskeiset YK:n elimet, jotka ilmaisevat mielipiteensä ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta - kuten yleiskokous, ihmisoikeusneuvosto ja naisten asemaa käsittelevä komissio - eivät noudata lainkaan YK:n tasa-arvon ja universaalisuuden (=koskettaa yhtäläisesti kaikkia maita) periaatteita. Alla olevat numerot paljastavat YK: n irrationaalisen pakkomielteen yhtä ainoaa valtiota, Israelia, kohtaan. Jopa ne, jotka pitävät Israelia kritiikkiä ansaitsevana, eivät voi kiistää sitä, että Israelin vastaisten päätöslauselmien määrä tavoittelee jo äärimmäisen valikoivaa asennoitumista. Kun universaaleja standardeja sovelletaan niin valikoivasti, ne lakkaavat olemasta standardeja. Keskittymällä suhteettomasti Israeliin niin äärimmäisessä määrin, YK laiminlyö miljoonien ihmisoikeuksien uhrien ahdingon ympäri maailmaa.

Esimerkkejä YK:n elimien päätöslauselmista (resoluutiot), suluissa kunkin maan tuomitsevien päätöslauselmien määrä (Lähde: https://unwatch.org/database/)

YK:n yleiskokous ajanjakso 2015 - nykyhetki

Israel (94), Iran (4), Korea (5), Syyria (7), Myanmar (3), Venäjä (10), USA (6), muut maat, esim. Kiina, Kuuba, Qatar, Libya, Turkki, Pakistan, Venezuela, Zimbabwe (0)

YK:n ihmisoikeusneuvosto, ajanjakso 2006 - nykyhetki

Israel (90), Syyria (34), Pohjois-Korea (13), Iran (10), Eritrea (10), Venezuela (1), muut maa, esim. Kuuba, Sudan, Kiina, Venäjä, Pakistan, Sudan, Saudi-Arabia, Turkki, Zimbabwe (0)

YK:n naisten asemaa käsittelevä komissio, ajanjakso 2015 - nykyhetki

Israel (4), muut maat, esim. Iran, Saudi-Arabia, Jemen, Pakistan, Syyria, Qatar, Turkki, Mauritania, Egypti, Jordania, Marokko (0)

YK:n yleiskokous on valinnut ihmisoikeusneuvoston jäseniksi mm. Saudi-Arabian, Kiinan, Kuuban, Venezuelan, Qatarin, Kongon ja Pakistanin. Kaikissa näissä maissa on tunnetusti suuria ongelmia ihmisoikeuksien toteuttamisessa, ja monissa niistä noudatetaan sharia-lakia, joka on ristiriidassa monien perusoikeuksien kanssa. Esimerkiksi Iran valittiin 2019 YK:n naisten oikeuksia valvovaan komiteaan, vain päivä sen jälkeen, kun maa oli tuominnut naisten oikeuksia ajavan juristi Nasrin Sotudehin 38 vuoden vankeuteen ja 148 raipaniskuun. Nämä maat käyttävät Yhdistyneitä Kansakuntia hyökkäämään Israelia vastaan, joka on ainoa Lähi-idän demokraattinen valtio. Samaan aikaan näissä maissa tapahtuvat omat vakavat ihmisoikeusrikkomukset jäävät vaille huomiota.

YK: n Israelia koskevat päätöslauselmat eroavat käytännöllisesti katsoen kaikista muista maakohtaisista päätöslauselmista myös siinä, että niistä heijastuu vahvasti poliittinen liioittelu, valikoiva raportointi ja se, että ne järjestelmällisesti ja yksipuolisesti tukahduttavat tietoa tosiasioista, jotka tarjoaisivat tasapainoa taustatietoihin ja asiayhteyksiin.

Vaadimme, että Suomi ei osallistu tähän YK-elinten väärinkäyttämiseen. Vaadimme, että Suomi ei osallistu IHRA:n (International Holocaust Rememberance Alliance) antisemitismin tunnusmerkistön täyttävään YK:n toimintaan, jossa Israelia arvioidaan täysin eri kriteerein kuin muita maailman maita. Vaadimme, että Suomi osaltaan toimii niin, että YK:n painopiste ihmisoikeuselimien tehtailemissa päätöslauselmissa muuttuu niin, että resursseja ja aikaa käytetään todellisten ja vakavien ihmisoikeusrikosten kohteina olevien yksilöiden ja ihmisryhmien auttamiseen.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heli Hartikainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…