Kanervalan ryhmäkoti säilytettävä vanhusten asuinpaikkana

 

Heinolan Kirkonkylässä sijaitsevassa Kanervalan ryhmäkodissa asuu tällä hetkellä kodinomaisissa olosuhteissa vanhuksia ja vammaisia, jotka eivät tule toimeen kotihoidossa. Heinolan kaupungin sosiaalitoimi on ilmoittanut siirtävänsä ryhmäkodin asukkaat laitoshoitoon entisen Reuma-sairaalan tiloihin. Ryhmäkodin tiloihin suunnitellaan perustettavaksi lastensuojeluyksikkö. Kanervalan yksikkö käsittää myös itsenäisesti asuvien vanhusten rivitaloasuntoja, jotka jäisivät lastensuojeluyksikön yhteyteen.

 1. Vanhuksien siirtäminen edesvastuutonta: asiantuntijalausunnot puhuvat siirtoa vastaan. Vanhuksella on oikeus pysyvään kotiin ja vanhuksen siirto hoitopaikasta toiseen on aina tehtävä vanhuksen ja omaisen toiveet huomioon ottaen.
 2. Vanhusten ja heidän omaistensa kanssa käyty keskustelu suunnitelmista ja sen vaikutuksista kuhunkin yksilöön ala-arvoista. Omaisille ja henkilökunnalle annettu ymmärtää että näin on päätetty toimia, mihinkään ei voi vaikuttaa!
 3. Rivitalojen asukkaiden vanheneminen tutussa ympäristössä, eli siirtyminen rivitaloasumisesta tarvittaessa ryhmäkodin puolelle, mahdollistettava. Heitä ei ole kuultu, vaan tiedotustilaisuudessa erittäin huonosti informoitu ja käsketty seurata lehdistä tilanteen kehittymistä. Korttila kysyttäessä omaiselle vain tiuskaisi, ei tämä rivitalon asukkaisiin vaikuta mitenkään eikä kuulu heille.
 4. Paikka on tuttu nykyisille ryhmäkodin sekä rivitaloasuntojen asukkaille sekä entisen maalaiskunnan tuleville palveluasumisen tarvitsijoille.
 5. Kanervala sijaitsee liikenteellisesti hyvässä paikassa, jossa omaiset, ystävät, naapurit voivat helposti käydä tapaamassa vanhusta, vaikkapa kauppareissun yhteydessä.
 6. Lähistöllä on kauppa/asiointiposti, johon pääsee rollaattorilla. Tämä mahdollistaa ainakin jossain määrin vanhuksen pitämisen kiinni laitoksen ulkopuolisessa elämässä.
 7. Kodikkaissa omissa huoneissa voi säilyttää yksityisyyden, ja viihtyisissä yhteisissä tiloissa voi toteuttaa sosiaalisen kanssakäymisen tarpeita. Ryhmäkodissa järjestettävät tilaisuudet ja aktiviteetit ovat tärkeä osa koko Kanervalan asukaskunnalle.
 8. Ainakin osalla Kanervalaan pääsyä odottavista löytyy tuttuja nykyisissä asukkaissa, mikä on erityisen tärkeä muistisairaille, jotka eivät pysty enää luomaan uusia ystävyyssuhteita.
 9. Vanhuksille ovat tärkeitä myös lähellä sijaitsevat hautausmaat, joissa useimpien vanhusten lähiomaisten ja ystävien haudat sijaitsevat.
 10. Tällä hetkellä Kanervalan rivitaloasunnoissa asuville olisi turvallista tietää pääsevänsä tutun ryhmäkodin puolelle asumaan, kun ei enää pysty asumaan yksin. Ja siirtyessään ryhmäkodin puolelle he eivät menetä kontaktiaan rivitaloissa asuviin ystäviinsä. Rivitalojen asukkaat voivat vierailla ryhmäkotiin siirtyvien luona.
 11. Vanhukset eivät saa olla sosiaaliviranomaisten ja poliittisten päättäjien heittopusseina, vaan on arvostettava heitä ja ajateltava heidän parastaan. Eikä heidän hyvinvointiaan saa uhrata virkamiesten rahalaskelmille.
 12. Reuma on ikävän laitosmainen pitkine kapeine käytävineen ja sijaitsee syrjässä ”Jumalan selän takana” ajatellen omaisten ja ystävien vierailuja vanhusten luona.
 13. Vanhusten hoidon keskittäminen erittäin pitkillä vuokrasopimuksilla sitoo vanhusten palvelun kehityksen laitostumiseen perustuvaksi tuleville vuosille. Heinolassa on jo kansallisesti hälyttävän korkeat laitoshoitoluvut. Ryhmäkodin siirtäminen Reumalle on vain pieni osa päätöksen mukanaan tuomista vaikutuksista.
 14. Lastensuojeluyksikön tarpeisiin löytyy varmasti sopivampia paikkoja jostain muualta. Ja tilastollisesti Heinolassa lastensuojelun laitoshoitoluvutkin ovat hälyttävän suuret. Tarvitaanko ylipäänsäkään laitosta lastensuojeluyksikölle? Suuntaus lastensuojelutyöässä on aivan päinvastainen. Ja jo sijoitettujen lasten siirtäminen on edesvastuutonta.

Adressi luovutetaan Heinolan kaupunginhallitukselle maanantaina 8.10.2012 ja lähetetään myös kaupunginvaltuuston jäsenille.


Sirpa H. Torniainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Sirpa H. Torniainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö turkistarhaus kieltää?