Kerinkallion päiväkodin säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme säilyttämään Kerinkallion päiväkodin toiminnan Saksalassa.

Kerinkallion päiväkoti on pidetty ja turvalliseksi koettu päiväkoti rauhallisella Saksalan asuinalueella.  Päiväkoteja koskeva palveluverkkoesitys ja Lahden kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys pitää sisällään esityksen Kerinkallion päiväkodin lakkauttamisesta. Ajatuksena on sijoitella päiväkodin noin 165 lasta vuonna 2020 valmistuvaan Launeen monitoimitalon yhteyteen tulevaan päiväkotiin tai muihin Lahden päiväkoteihin. Vanhemmille on tullut kehotus alkaa hakea lapsilleen uusia hoitopaikkoja.

Kerinkallion vuonna 1979 valmistunut ylätalo on viime vuosien korjauksista huolimatta tullut tiensä päähän, ja alatalo koostuu tänä vuonna rakennetuista väliaikaisista tilaelementeistä. On nurinkurinen ajatus, että alatalo jäisi palvelemaan Lahden muiden päiväkotien väistötilana ja alueella asuvat lapset ohjataan muualle, vaikka myös ylätalon lapset mahtuisivat siihen. Vaikka alatalo on väliaikaiseen käyttöön tarkoitettu rakennus, voi sen käyttöikä olla noin 10-15 vuotta. 

Kuinka Euroopan vihreän pääkaupungin imagoon sopii se, että vanhemmat pakotetaan viemään lapsensa autolla pitkien matkojen päähän hoitoon, kun tähän asti päiväkotimatkat on voinut kulkea suurilta osin jalan? Kuljetukset kasvattavat turhaan hiilijalanjälkeä. Launeen monitoimitalo ei palvele Saksalassa asuvia. Myös Mustikkamäen päiväkoti on siirtymässä sinne, joten onko monitoimitalon mitoitus riittävä lapsille ja henkilökunnalle? Lakkautus koskee myös työntekijöitä – saavatko kaikki varmasti jatkaa työtään monitoimitalossa? Monitoimitaloihin keskittäminen on tämän hetken trendi, mutta se ei saa tapahtua paikallisten päiväkotien kustannuksella. 

Lahden kaupunki yrittää houkutella uusia asukkaita ja miettii keinoja vetovoiman parantamiseksi. Asuinpaikkaa valitessa lähipalvelut ovat suuressa roolissa. Palveluiden lakkauttaminen näivettää asuinalueita väistämättä ja muuttaa väestörakennetta. Onko päiväkodin lakkauttamisen sosiaalisia vaikutuksia arvioitu lainkaan?

Vaadimme, että kaupunki ei tekisi hätiköityjä lyhytnäköisiä ratkaisuja taloudellisista syistä.  Vaadimme alatalon kokonaisuudessaan Kerinkallion päiväkodin käyttöön. Kerinkallion päiväkodin lakkauttaminen ei ole lasten ja perheiden edun mukaista eikä edistä lapsiystävällisyyttä Lahden kaupungissa.


Marianne Kämi, Saksala-Seura ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö raiskauksista olla kovemmat tuomiot?