Kansalaisadressi Koreoiden riippumattoman ja rauhanomaisen jälleenyhdistämisen puolesta

Korean Niemimaa on ollut jaettuna jo 64 vuotta. Toisen Maailmansodan jälkeen ja vuosina 1950-53 käydyn dramaattisen sodan sinetöimänä Korean Demokraattinen Kansantasavalta ja Korean Tasavalta ovat muodostuneet yhteiskuntajärjestelmiltään erilaisiksi valtioiksi, joiden suhteet ovat ovat kauan olleet herkät. Lukemattomat perheet ovat erotettuja toisistaan ja yhteyksiä valtioiden ja kansalaisten välillä ei ole juuri nimeksikään. Koreoiden tilannetta vaikeuttaa samoin sen geopoliittinen,- ja strateginen asema suurvaltojen välissä sekä Yhdysvaltain joukkojen yli 60 vuotta kestänyt läsnäolo niemimaalla. Kuitenkin korealaiset ovat koko ajan toivoneet kuuluvansa yhteiseen kansallisvaltioon.

Vuosituhannen vaihteessa Koreat pääsivät neuvotteluyhteyteen keskenään ja ovat siitä lähtien vaihtelevalla menestyksellä rakentaneet suhteita niin valtiollisella, taloudellisella kuin kansalaistenkin tasolla. Tätä on ollut vauhdittamassa Koreoiden johtajien 15.06.2000 ja 04.10.2007 Pyongyangissa allekirjoitetut yleiskorealaiset julkilausumat.
Viime vuosina ja kuukausina Koreoiden jälleenyhdistämiskehitys on kuitenkin hidastunut ja jännite maiden välillä kasvanut. Useita jälleenyhdistämiseen tähtääviä projekteja on jäädytetty ja suurvaltojen sekaantuminen niemimaan politiikkaan on tuonut alueelle sotilaallisia uhkakuvia.

Me, tämän kansalaisadressin allekirjoittajat olemme huolestuneet Korean niemimaan jälleenyhdistämiskehityksestä. Esitämme, että Koreoiden on jatkettava yleiskorealaisten julkilausumien mukaista kehitystä jälleenyhdistämiseksi ja että tämä jälleenyhdistämiskehitys tapahtuu toisiaan kunnioittamisen periaatteen hengessä ja ystävällisessä ilmapiirissä. Samoin edellytämme Koreoiden jälleenyhdistämisen tapahtuvan riippumattomasti ja rauhanomaisesti ilman ulkopuolisten voimien geopoliittisten,- tai strategisten intressien vaikutusta tähän kehitykseen.

Antti Siika-aho, Suomi-Korea Seura ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Täytä alla oleva lomake allekirjoittaaksesi tämän adressin, jonka on laatinut Antti Siika-aho, Suomi-Korea Seura ry.. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.


TAI

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?