Kristityksi kääntyneiden ex-muslimien pakkopalautukset lopetettava

 

 Arvoisa tasavallan presidentti, Arvoisat viranomaiset, joilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan,

Suomessa olemme kansalaisina vastuussa lähimmäisillemme aiheuttamastamme vahingosta. Jos olemme vaikka välillisesti aiheuttamassa kuoleman (tai pelkästään kuolemanvaaran), joudumme siitä lain edessä vastuuseen. Suomen viranomaiset kiertävät tämän vastuunsa turvapaikkaa hakevien henkilöiden kohdalla ihmishengistä tai palautettavien muunlaisista järkyttävistä kohtaloista piittaamatta.

Tällainen turvapaikanhakijoihin/pakolaisiin kohdistuva viranomaistoiminta on katsottava rikolliseksi, ja valtiovallan korkeimpien poliittisten ja virkamiestason päättäjien on puututtava siihen. Muussa tapauksessa Suomi menettää uskottavuutensa oikeusvaltiona ja tuottaa häpeää kansalaisilleen kansainvälisellä tasolla. Professori Lauri Hannikaisen mukaan viranomainen voidaan saattaa vastuuseen kuolemantapauksissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Rautiainen ja Lavapuro: “Vallankäyttö vastoin ihmisoikeuksia on laitonta, sillä ihmisoikeudet ilmaisevat voimassaolevan oikeusjärjestyksen koko sisällön ikään kuin alkiomuodossa. Kaikki lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttö tapahtuu ihmisoikeuksien rajoissa.”

Vetoomuksia pakkopalautuksia vastaan on toistaiseksi tehty ilman merkittävää vaikutusta, mutta uskomme vielä, että Suomi on demokratia eikä virka- eli harvainvalta. Helmikuussa 2017 on jätetty vetoomus ratkaisuehdotuksineen Maahanmuuttovirastolle, poliisille ja hallitukselle. Tuhannet kansalaiset ovat tehneet vetoomuksia: mm. yli 12 000 kulttuurialan ammattilaisia, 100 tiedemaailman vaikuttajaa, nimekkäitä yhteiskunnallisia vaikuttajia, sekä valtaosa Helsingin kaupunginvaltuutetuista. Julkisuudessa on arvosteltu turvapaikkapolitiikkaa voimakkaasti (YK:n kidutuksen vastainen komitea, Amnesty) ja järjestetty mielenosoituksia. Oikeuskanslerille tehty kantelu viittaa siihen, että vuonna 2016 Suomen ulkomaalaislakiin tehdyt muutokset ovat ristiriidassa Suomen perustuslain ja usein myös ihmisoikeussopimusten kanssa. Ks. https://www.okv.fi/fi/kantelu/ukk/

Vetoamme seuraaviin lakeihin ja sopimuksiin uudelleen ja erikoisesti ex-muslimeiden osalta, että kristityksi kääntyneitä ei pakkopalautettaisi vaarallisiin muslimimaihin:

1. Suomen perustuslain 9 pykälän 4 momentin mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

2. Ulkomaalaislain 147 pykälän mukaan ketään ei saa käännyttää, karkottaa tai pääsyn epäämisen seurauksena palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle.

3. Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan mukaan (1) Joukkokarkotukset kielletään. (2) Ketään ei saa palauttaa, karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu.

4. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 4 artiklan mukaan ulkomaalaisten joukkokarkotus kielletään.

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EC mukaan jäsenvaltio voi toteuttaa palautuksia sillä ehdolla, että käytössä on oikeudenmukainen ja tehokas turvapaikkajärjestelmä, joka kunnioittaa palautuskieltoperiaatetta täysin.

 

 Kiistatta voidaan osoittaa, että muslimimaissa kristittyjä on vainottu kautta aikojen ja vainot ovat pikemminkin lisääntyneet kuin vähentyneet. Monissa muslimimaissa kristittyjen osuus on vainojen tuloksena jyrkästi laskenut, poikkeuksena Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja Saudi Arabia, jonne on muuttanut paljon kristittyjä siirtotyöläisiä. https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21684795-fed-up-and-fearful-christians-are-leaving-middle-east-and-then-there-were.

World Watch -listauksen mukaan Suomi on pakkopalauttamassa ex-muslimeita kristityille vaarallisimpiin maihin, kuten Afganistaniin, Iraniin, Irakiin, Syyriaan ja Somaliaan. https://viewpoint.pointloma.edu/lessons-in-love-from-the-...

Esimerkkinä siitä kauhusta, jolla pakkopalautettavat suhtautuvat, on kristityksi kääntynyt irakilainen Amir, joka sai jo ensimmäisen pakkopalautusyrityksen aikana sydänkohtauksen, tämä toistui toisenkin palautusyrityksen yhteydessä. Herää kysymys, kuinka monta uhria tarvitaan, että Suomen maine inhimillisenä valtiona saadaan perusteellisesti mustatuksi? Näinkö pyritään vähentämään uusien pakolaisten halua tulla maahamme? Pyhittääkö tarkoitus keinot?

Laki sallii inhimillisempiä vaihtoehtoja: ”Tilapäistä oleskelulupaa maasta poistumisen estymisen vuoksi (ulk 51 pykälä) ei ole varsinaisesti poistettu ulkomaalaislaista, vaan sitä on lakattu soveltamasta vapaaehtoisen paluun edistämistä koskevan lainmuutoksen jälkeen.”

 Viranomaiset katsovat yleensä, että jos yksikin henkilö on onnistunut palaamaan kyseiseen maahan, vapaaehtoinen paluu on tällöin mahdollinen — tämä ilman mahdollisuutta seurata henkilöiden kohtelua kohdemaassa. Myös periaatteellisella tasolla on valheellista soveltaa “vapaaehtoisen paluun” periaatetta kun turvapaikanhakija sitä voimakkaasti vastustaa uskoen joutuvansa tapetuksi, varsinkin kun tiedossa on virheellisten päätösten todennäköisyys. (Kantelu oikeuskanslerille 2016).  

Vetoomus välitetään 30. kesäkuuta ja 30. syyskuuta 2018 tasavallan presidentille. Lisäksi se lähetetään pää- ja sisäministerille, Maahanmuuttoviraston ja poliisin johdolle, sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen viranomaisia sitoviin lakeihin ja sopimuksiin: Edellytämme lakien ja sitoumusten kunnioittamista ja selkeää päätöstä viranomaisilta lopettaa kristityiksi kääntyneiden ex-muslimien pakkopalautukset heille vaarallisiin muslimimaihin.

Vetoamme Teihin, herra tasavallan presidentti, koska Teillä on valta ’armahtaa kuolemaan tuomittuja.’

ALLEKIRJOITUKSET (nimi, kotipaikka):

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Seppo Turunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko vaalipiirit poistaa eduskuntavaaleissa?