Kuntalaisaloite Mikkelin Otavan neuvolapalveluista

Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Otavan yhdistyksen kuntalaisaloite Otavan neuvolapalveluista

Esitämme, että Otavassa yksi terveydenhoitaja hoitaisi äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon. Sama terveydenhoitaja voisi mahdollisesti hoitaa myös esimerkiksi aikuisväestön kausi-infuenssarokotuksia. Väestöpohja Otavassa riittäisi yhdelle terveydenhoitajalle. Otava on kasvava lapsiperhealue. Lapset eivät alueella tule vähenemään, vaan päinvastoin: uusia lapsiperheitä muuttaa koko ajan alueelle. Anttolassa yhden terveydenhoitajan malli toimii hieman pienemmälläkin lapsimäärällä.  

Perustelemme esitystämme seuraavasti. Otavalaiset lapsiperheet käyvät tällä hetkellä neuvolassa Pankalammella ja Lähemäellä noin 15-20 kilometrin päässä. Bussiyhteydet Otavasta Mikkelin keskustaan ovat erittäin huonot. Julkisia liikennevälineitä käyttävän täytyy kulkea kahdella bussilla Otavasta ja tehdä vaihto Mikkelin keskustassa. Käytännössä vain kahden auton perheet pystyvät kulkemaan Otavasta Lähemäelle vaivatta. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole pikkulapsivaiheessa kahta autoa käytössä. Bussimaksu menee kaupunkilippuvyöhyke 2 mukaan, jolloin maksu on huomattavasti kalliimpi. 

Perheen tukeminen on helpompaa koko lapsuuden ajan, kun yksi terveydenhoitaja näkee kehittymisen raskaus- ja vauva-ajalta varhaisnuoruuteen. Tuttu ja sama terveydenhoitaja tuo luottamuksen tunnetta ja varhainen puuttuminen on mahdollista. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen sanoo Länsi-Savon artikkelissa (25.9.2014): ”Neuvolapalvelut ovat lähipalveluita ja uudessa järjestämislaissakin sanotaan, että saavutettavuus pitää turvata.” Artikkelissa kerrotaan Pelkosen kritisoivan Mikkelin suunnitelmia. ”Jos kaikki neuvolatoiminta siirretään sairaala-alueelle, antaa se väestölle väärän kuvan neuvolapalveluista.” Mikkelin terveystoimen johtava ylilääkäri Hans Gärdström: ”Jos äitiysneuvolaa ja lastenneuvola toimivat jatkossa eri pisteissä, tarkoittaa Gärdströmin mukaan sitä, että neuvolatäti saattaa vaihtua esimerkiksi synnytyksen jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa jatkuvuuden periaatetta.” Pelkosen mukaan tämä tuo ongelman jatkuvuuden kannalta. Ei ole hyvä, että hoitosuhde katkeaa tärkeässä kohdassa eli synnytyksen jälkeen. Toki erilaisia käytäntöjä tästä on ympäri Suomen, eikä tästä sinällään ole säädelty, mutta ehdottomasti suositellaan jatkuvuttaa, Pelkonen kertoo.

Länsi-Savon artikkeli 25.9.2014: http://yle.fi/uutiset/mikkelissa_myllataan_neuvolapalveluja_katoavatko_sivupisteet_ja_oma_neuvolatati/7492706

Teemme kuntalaisaloitteen ja pyydämme selvittämään Otavan neuvolapalvelujen sijaintia lapsiarvioinnin, terveydenhoitolain ja perustason sote-palveluiden järjestämisvastuun näkökulmasta. Mikkelin keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen on suunniteltu keskitettävän iso osa Mikkelin neuvolapalveluja vuodesta 2017 eteenpäin. Mikkeli on laajentunut kuntaliitosten jälkeen alueellisesti isoksi kaupungiksi, mutta valitettavasti julkinen liikenne ei toimi Otavassa siten, että neuvolakäynneille voisi liikkua kohtuullisessa ajassa pienen lapsen kanssa.

Valtioneuvoston asetuksessa 338/2011 linjataan: ”Lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.” http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

Hallituksen esitys 53/2013: ”Palvelut tulee järjestää kaikille sote-alueeseen kuuluvien kuntien asukkaille siten, että perustuslain mukainen yhdenvertaisuus toteutuu. Tämä tarkoittaa myös palvelujen alueellisen saatavuuden turvaamista.” http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130053

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Marika Parkkinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?