Kevyenliikenteenväylä Kuonomäentielle

Me allekirjoittaneet vaadimme Uudenmaan tiepiiriä rakentamaan nopealla aikataululla kevyenliikenteen väylän Kuonomäentielle Klaukkalaan.

Kuonomäentie (11419) on maantielain mukainen yhdystie, jossa tienpitäjänä on valtio, jolle kuuluu myös tien parantaminen yleisen liikenteen tarpeen sitä edellyttäessä. Nurmijärven kunta on laatinut yhteistyössä Tiehallinto Uudenmaatiepiirin kanssa tiesuunnitelman Kuonomäentien (Mt 11419) parantamisesta. Tiesuunnitelma valmistui jo vuoden 2007 alussa.

Tiedustellessani rakentamisen aikataulusta Nurmijärven kunnalta, sain Juha Koivistolta Nurmijärven kunnan tekniseltä johtajalta/kunnallistekniikan päälliköltä tällaisen vastauksen:

”Kuonomäentie on pääosin Uudenmaan tiepiirin hallinnoima yhdystie, jonka kehittämin vallitsevien liikenneolojen mukaisesti kuuluu Maantielain mukaan valtiolle. Kuonomäentien alkuosa n. 400 metrin matkalta Klaukkalasta katsottuna kuuluu kunnan vastuulle.

Kunta on käynyt lukuisia neuvotteluja Kuonomäentien kevyenliikenteen rakentamistarpeista valtion viranomaisten kanssa ja priorisoinut hankkeen kunnan yhdeksi tärkeimmistä Liikenneturvallisuushankkeista antaessaan lausuntoa Uudenmaan tiepiirin tulevista investointiohjelmista. Tiepiiri on kuitenkin ilmoittanut, että hanke on tarpeellinen mutta ei sijoitu piirin kiireellisimpien kohteiden joukkoon.

Kunta on kuitenkin ollut aktiivinen väylän toteuttamisen suhteen ja teettänyt siitä suunnitelman kustannuksellaan. Suunnitelmat ovat Uudenmaan tiepiirin käsittelyssä. Samalla kunta on esittänyt, että tiepiiri toteuttaisi hankkeen mahdollisimman pian.

Kuonomäentien kevyenliikenteen väylän rakentaminen välillä Isoseppäläntie - Riihirinne kuuluu kuluvan vuoden kunnallistekniikan rakennusohjelmaan ja sen toteuttamisesta päättä tekninen lautakunta huomenna 27.3. pidettävässä kokouksessa. Tämä osuus on katualuetta ja väylän rakentaminen kuuluu kunnan vastuulle.

Merkille pantavaa on se, että Kuonomäentien kevyenliikenteen väylän rakentamisvastuu Riihirinteestä eteenpäin kuuluu Maantielain mukaan Suomen Valtion vastuulle ja tässä tapauksessa Uudenmaan tiepiirille.”



Klaukkala on Nurmijärven suurin ja nopeimmin kasvava taajama. Asukkaita alueella on yli 15 000. On ihme, että näinkin suuren ja väkirikkaan keskustan alueella on vielä tie, joka on valaisematon sekä ilman minkäänlaista väylää kevyelle liikenteelle.

Kuonomäentie muodostaa oleellisen ja merkittävän kulkuyhteyden Klaukkalan taajaman keskustan ja Harjulan välille. Harjulaa ollaan koko ajan laajentamassa. Harjulanrannan alueen rakentaminen on käynnissä ja sen oletetaan olevan uudisrakentamisen osalta valmis vuoden 2009 loppuun mennessä. Asuntoalueelle on tuolloin muuttanut n. 1 500 uutta asukasta. Kevytliikenne tulee lisääntymään reilusti alueen toteutumisen myötä. Pääosin Harjulalaiset kulkevat Klaukkalan palveluihin (kaupat, pankit, apteekki, kirjasto…), kouluihin (yläaste, lukio) sekä harrastuspaikkoihin (jäähalli, palloiluhalli, urheilukenttä, jalkapallokenttä...) Kuonomäentien kautta. Joten maantie on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vilkkaassa käytössä.

Nykyinen Kuonomäentie on 7 m leveä, mutkainen, mäkinen ja valaisematon. Piennarta tiellä ei ole nimeksikään. Kuonomäen yhdystie on geometrialtaan ja leveydeltään sellainen, että erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus on erittäin heikko. Harjulan asuntoalueen toteutumisen myötä on maantien liikenneturvallisuus- ja palvelutaso huonontunut entisestään merkittävästi.

Addressi tullaan lähettämään Uudenmaan tiepiirille sekä Nurmijärven kunnalle.

Kiitos allekirjoituksestasi.

Klaukkalassa 17.4.2008
Facebook
Tulisiko lapsilisää korottaa?