Neekeri sana lailliseksi

Neekeri on suomen kielessä nimitys, jolla tarkoitetaan hyvin tummaihoista negridiseen rotuun kuuluvaa ihmistä. Aiemmin neekeri-sana on ollut yleisessä käytössä. Nykyisin sanaa kuitenkin pidetään usein halventavana, jolloin sen sijasta käytetään sanaa musta tai (Yhdysvaltojen mustaa väestöä tarkoitettaessa) afroamerikkalainen. Hieman laajemmassa merkityksessä käytetään myös nimitystä värillinen.

Neekeri oli vielä 1900-luvun alkupuolella ja puolivälissä yleinen tieto- ja koulukirjoissa käytetty sana kuvaamaan negridistä ihmistyyppiä. Sanaa käytettiin vielä 1970-luvulla ilmestyneissä tietosanakirjoissa. 1900-luvun viimeisten vuosikymmenien aikana neekeri-sanasta alkoi tulla arkaluontoinen. 1990-luvun kuluessa siitä tuli hyvin epäkorrekti ja sen käyttö lopetettiin virallisissa yhteyksissä. Nykyisin neekeri-sanaa käytetään lähinnä puhekielessä.

Tämän sanan tulisi olla tasa-arvossa muidenkin sanojen ja nimitysten joukossa (esimerkiksi sana "Läski" on halventava muttei kielletty tai rasistinen kuitenkin sanalla saadaan sorrettua, pilkattua ja väheksyttyä ihmistä)

------ EDIT -----
Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi lokakuussa 1998 sakkorangaistuksen Sotkamolaiselle opettajalle, joka oli nimittänyt 14-vuotiasta ulkomaalaisperäistä oppilasta neekeriksi.
Mikäli oikeus tuomitsee sanan käytöstä, eikö se silloin ole laiton?

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä elmeri kari voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko turpeen energiakäyttöä vähentää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi?