Lisää aikaa kotihoitajille!

Vaadin että kotihoitotyötä tekevät hoitajat saavat lisää aikaa asiakaskäynteihin ja että hoitajamitoitusta nostetaan. Vanhukset tarvitsevat enemmän hoitajan huolenpitoa ja täten myös aikaa. Kotihoitajan työ on liian hektistä ja hoitajat väsyvät. Vastuu on myös hyvin suuri. Vanhuksia on liikaa yhtä kotihoitajaa kohden. 

Me kaikki tulemme tarvitsemaan kotihoitoa jossain vaiheessa elämäämme.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pia Hynninen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…