Littoisten joukkoliikenne kuntoon!

Fölin   ( = Turun seudun joukkoliikenne)  runkolinjaston uudistamisuunnitelma 2020 on lausuntakierroksella. Tällä suunnitellulla runkolinjastolla on Fölitiedotuksen mukaan tarkoitus parantaa matkustamisen sujuvuutta ja parantaa koko Fölialueen saavutettavuuta ja tihentämään vuorovälejä.   Fölin omilla sivuilla on mahdollista nähdä, kuinka suunnitelmat vaikuttavat bussilinjoihin Littoisten alueella. (https://www.foli.fi/fi/runkolinjasto). Siellä on mahdollista antaa palautetta suunnitelmista 16.9. asti. Uudet runkolinjaehdotukset eivät kuitenkaan paranna julkisen liikenteen tilannetta Littoisissa. Päästäkseen Littoisista Turkuun, on matkustajan ajettava joko Kaarinan tai Kohmon kautta. Varissuo ja Littoisten keskusta ovat toisistaan vain muutaman kilometrin päässä. Runkolinjasto 2020 suunnittelussa tulisi ehdottomasti ottaa huomioon täydentävän linjan suunnittelu välille: Littoinen – Varissuo Tällainen täydentävä linja palvelisi työmatka- ja koululaisliikennettä. Suunnitellut linjastoluonnokset eivät sellaisenaan paranna sujuvaa ja vuoroväliltään tiheää joukkoliikennettä Littoisista Turkuun. Joukkoliikenteen tilanne on ollut huono Littoisissa jo pidemmän aikaa. Kun Föli-uudistus aikanaan tuli, järjestettiin tilaisuuksia joissa kuntalaisia informoitiin uudistuksista. Silloin eräs Fölin edustajista totesi kysyttäessä, että uudistus aiheutti Littoisissa asuville itseasiassa linja-autolinjojen huononnuksen. Jostain oli karsittava ja säästön kohteeksi joutui Littoisten joukkoliikenne. Nyt 2020-runkolinjauudistuksessa jätetään Littoinen jälleen ilman oikeasti kunnollista ja toimivaa joukkoliikenneratkaisua. Me allekirjoittaneet vaadimme, että runkolinjasuunnitelmissa otetaan huomioon sujuva joukkoliikenne Littoisista – Turkuun.

Facebook
Pitäisikö kannabis laillistaa?