Loukonlahden rantapellot säilytettävä virkistyskäytössä

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Loukonlahden rantapellot säilytetään yleiskaavassa virkistysalueena.


Loukonlahti on mennyttä, mikäli Pirkkalaisessa 24.4. 2013 esitetty uusi taajamayleiskaavaehdotus toteutuu sellaisenaan. Alueen kaikki rantapellot rakennetaan täyteen asuintaloja ja virkistysalueiksi jää vain kapeita kävelyteitä. Vielä 2006 kunnasta suunniteltiin puutarhakaupunkia, joka on viihtyisä, väljä ja tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut. Suunnitelma on siis muuttunut?


Pirkkalan suosio asuinkuntana perustuu juuri maaseutumaiseen asumiseen ja hyviin palveluihin. Uuden kaavaehdotuksen myötä kumpikaan näistä ei enää toteudu. Suur-Tampereen vastustaminenkin jää tarpeettomaksi, sillä tällä kaavaehdotuksella pilaamme sen, mitä kunnassamme arvostamme, ja muutamme Pirkkalan sellaiseksi, mitä Suur-Tampereessa eniten vastustamme. 5500 uutta asukasta moottoritien ja Pyhäjärven väliin tarkoittaa ahtautta, kaupunkimaista asumista, huononevia palveluja ja ongelmallisia liikennejärjestelyjä. Se, mikä tapahtui jo Pereellä, voidaan vielä estää Loukonlahdessa. Jokaisen neliömetrin ei tarvitse olla kaavoitettu asumiseen. Ei ole itseisarvo asua Pirkkalassa, vaan viehättävässä ja hyvin palvelevassa kunnassa.


Loukonlahtelaiset arvostavat omaa asuinympäristöään. Alueella asuu paljon ihmisiä, jotka muuttivat tänne 40 vuotta sitten. Jos muutetaan, muutetaan naapuriin, ja vaihdetaan isompaan tai pienempään asuntoon perheen tarpeiden muuttuessa. Moni lapsuutensa täällä viettänyt muuttaa takaisin perustettuaan oman perheen. Loukonlahden ilme ja viihtyvyys syntyy juuri rannoista ja sitä reunustavasta luonnosta. Kaistale kävelytietä ei ole virkistysalue. Kävelytie tarvitsee ympärilleen rauhallisen luonnon lintuineen ja eläimineen. Nykyisellään se on todella runsaasti käytetty eikä ulkoilu toisten takapihoilla ole sitä rauhaa, jota me virkistysalueelta odotamme. Alueen linnusto ja eläimistö on monimuotoinen. Lehdon tyypilliset lajit ovat runsaslukuisina, ja pesivinä harvinaisuuksina ovat esimerkiksi etelän satakieli ja pikkutikka.


Loukonlahden ydinalue Kirkkoveräjäntien ja Kreetantien kohdalla on kunnan omillakin nettisivuilla mainittu arkkitehtonisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Näsinneulan suunnitelleen Pekka Ilveskosken luoma yhtenäinen alue kerrostaloista ja rivitaloista edustaa esimerkillisesti 60-70-lukujen arkkitehtuuria. Aikanaan, kun kaava-arkkitehti Aulis Hartikainen suunnitteli Loukonlahden kaavan, hän kiinnitti erityistä huomiota alueen kauneuteen sekä siihen, että rakennukset järveltä katsoen nousevat portaittain; alinna yksikerroksiset rakennukset, sitten kaksikerroksiset ja ylinnä kerrostalot. Kaavassa toteutui myös väljä rakentaminen ja luonnon kunnioittaminen. Tällä hetkellä kaikki tämä näkyy yhä rannan kävelytieltä, mutta ei tulevaisuudessa, sillä pellolle suunnitellut talot estävät näkymän. Kunta edellytti viime syksynä Kreetantien rivitaloilta alkuperäisen kaltaisia uusia ulko-ovia, koska kyseessä on arvoalue. Ulko-ovetko vaaditaan pidettävän entisellään, mutta kokonaisuuden ei ole niin väliä?


Miten käy Loukonlahden uimarannan, joka saa entistä suuremman kävijämäärän kantaakseen? Niille alueille, joilta Loukonlahteen tullaan uimaan, tulee uudessa kaavoituksessa yli 2 500 uutta kuntalaista. Mihin menevät tulevaisuudessa loukonlahtelaiset pikkulapset, päiväkotilapset tai Nuolialan koululaiset leikkimään, hiihtämään, laskemaan pulkkaa, tutustumaan ja nauttimaan luonnosta? Kaikki Killon metsätkin menetetään. Rakennamme maailmaa tuleville sukupolville ja jotkut päätökset ovat lopullisia. Menetetty luonto ei palaa koskaan.


Jos olet samaa mieltä kanssamme, että Loukonlahden rannan virkistysalueen läheisyyteen ei tule kaavoittaa asutusta, laita nimesi adressiin ja kerro asiasta eteenpäin. Kiitos.

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Susanne Hannula voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko sukupuolikiintiöitä?