LUSIN KYLÄKOULUN TULIPALOSTA SÄILYNYT LIIKUNTASALI OTETTAVA HETI KÄYTTÖÖN

Terveysliikuntakaupunki Heinolan on saatettava tulipalosta säilynyt liikuntasali käyttökuntoon Lusin kyläläisille, järjestöille, yhdistyksille ja muille kaupunkilaisille. Hyvän henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ja terveyden, yhteisöllisyyden, kylän elinvoimaisuuden ja Kyllikki-toiminnan säilyttämiseksi sekä parantamiseksi kaupunki ei saa viivytellä liikuntasalin käyttöönotossa.

Tulipalo oli yllättävä ja järkyttävä tapaus. Se aiheutti ja aiheuttaa edelleen suuria, surullisia tunteita lapsista vanhuksiin. Tulipalon sammuessa, raunioiden läheisyydessä syttyi toivo eri toimintojen jatkumisesta ja toivo on säilynyt, voimakkaampana.

Kaupunginjohtaja, johtoryhmä ja virkamiehet, toimikaa valitsemienne arvojen mukaisesti. Välittäkää, ja edesauttakaa aktiivisen toiminnan jatkumista Lusissa, mikä osaltaan vahvistaa yhteisöllisyyttä. Toimikaa tasapuolisesti kaupunkilaisia kohtaan, eri asuinalueiden, kylien, lasten, nuorten ja vanhusten suhteen. Osaltamme maksamme mm. kaupungin tuottamia palveluita, tulevia uudisrakennuksia ja henkilöstön palkkoja. Liikuntasalin käyttöönottoon menee suhteessa paljon vähemmän rahaa.

Rakennetaan yhdessä vielä elinvoimaisempi Heinolan Lusin kylä.

Pohjatietoa: Vuonna 1882 toimintansa aloittanut Lusin kyläkoulu oli alkujaan entisen Heinolan maalaiskunnan ensimmäinen kansakoulu. Koulu on saanut pysyvän oikeuden Vihreän lipun käyttöön. Koulu toimi myös kylätalona.

Koulun vanha osa tuhoutui tulipalossa 6. huhtikuuta 2018. Vuonna 2002 rakennettu laajennusosa saatiin pelastettua. Se kärsi palossa vesi- ja savuvahinkoja. Valtuusto on päättänyt, että palossa tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakennetaan uudisrakennus. Sen valmistumisaikataulu on myöhentymyt vuoden 2020 loppupuolelle. Kaupungin yhteydenottojen perusteella liikuntasali otettaisiin vasta tuolloin käyttöön.

Kustannukset: Heinolan kaupungin teknisen ja hyvinvointi toimialojen 11.6.2018 päivätyn tiedotteen mukaan liikuntasalin käyttöönotto tulisi maksamaan vähintään 120 000 euron investoinnin ja käyttökulut lisäksi. Tiedotteessa mainittiin myös, että tässä vaihtoehdossa liikuntasalin käyttäjille ei pystyttäisi järjestämään pukuhuone- eikä suihkutiloja. Edelliseen viitaten, että liikuntasalin käyttäjät eivät ole edellyttäneet pukuhuone- ja suihkutiloja.    

Investointi tukisi virikkeellistä elämää ja sosiaalista harrastustoimintaa kylällä. Toiminnoista mainittakoon muun muassa sähly, kyläjumppa, lentopallo, Kyllikki-toiminta (37 henkilöä), erilaiset kokoukset ja tilaisuudet. 1.-2. luokkalaiset viettävät Lusissa yhden koulupäivän viikossa, jotta alkuluokkatoiminta toteutuisi esikoululaisten kanssa. Liikuntasalin käyttöönotto mahdollistaisi erilaiset urheiluhetket ja muut tilaisuudet heidän ja Kyllikkien kesken.          

1948132_843137269054645_7285593674849744357_n.jpg


Lusin kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Lusin kyläyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko lakko-oikeutta rajoittaa?