Maria Ohisalon on erottava välittömästi sisäministerin virasta epäluottamuksen johdosta

Valtion talousarvioesityksessä vuonna 2021 poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa, kun samaisena vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa. 

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan hänen välitön arvionsa nyt julkistetusta budjettipäätöksestä on se, että ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200-250 henkilötyövuodella ja olemme pakotettuja käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään. 

- Poliisin suurin kustannuserä eli henkilöstömäärä on sopeutettava pysyvän määrärahan määrittämälle tasolle, jotta poliisiksi koulutettavien määrä voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. 

- Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi, hän toteaa. (LÄHDE: poliisi.fi)

Sopeuttamisen vaikutukset pyritään arvioimaan ja niiden haitat minimoimaan. Seurattavia asioita ovat muun muassa avunsaanti kiireellisissä tilanteissa, läsnäolo ja ennalta estävä valvonta, rikosten tutkinta-ajat ja selvitysprosentit, reagointikyky yllättäviin tilanteisiin, kyky antaa virka-apua ja henkilöstön työhyvinvointi.

Pitkän tähtäimen toimenpiteenä käynnistetään muun muassa esiselvitys yhden viraston mallista. Tähän on jo menty esimerkiksi naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa.

Ruotsin mallista ja sen lopputuloksesta voitaneen todeta, että esimerkiksi Malmössä on kaupunginosia, joihin tunnuksellisella poliisiautolla ei ole mitään asiaa henkilöllisen turvallisuuden johdosta. 

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinteen mukaan:

– Meillä on jo tällä hetkellä toiseksi vähiten poliiseja koko Euroopassa väkilukuun suhteutettuna. Nyt olemme irtisanomisien, lomautuksien ja määräaikaisuuksien katkomisien tiellä. Nyt kyllä ajatukset ja käytännön toiminta ovat todella kaukana toisistaan.

Suomessa on EU-maista vähiten poliiseja, kun määrää tarkastellaan 100 000 asukasta kohden. (LÄHDE: yle.fi)

 

Poliisiasioista vastaava ministeri Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) viittasi poliisien yt-neuvotteluiden ja irtisanomisten mahdollisuuteen eduskunnan kyselytunnilla jo 16. syyskuuta.

– Tällä hetkellä poliisi tekee sopeuttamissuunnitelmia. Niitä käydään myöhemmin läpi ja toivotaan, että sieltä ei tarvitse irtisanoa paljon henkilöstöä. Sanon paljon, koska on riski siihen, että tämä raha ei riitä, koska sitä menee moneen muuhun. Haluan olla tässä avoin ja rehellinen, Ohisalo sanoi. 


Sisäministeri Maria Ohisalo ei ole kantanut poliittista vastuutaan edesajaa poliisiasioita eikä kantaa niistä vastuutaan poliisiasioista vastaavana ministerinä. 

Tällä adressilla vaaditaan ministeri Maria Ohisalon välitöntä eroa! Sisäministerin tehtävä on turvata kansalaisten sisäinen turvallisuus ja turvata poliisin toiminta.


1.10 Anneli Saarikko ilmoitti, että poliisi saa riittävän määrärahan mutta se ei poista sitä faktaa, että Maria Ohisalo ei laittanut asian eteen tikkua ristiin!

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Risto Partanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…