Mikkelin Ratinlammen suo-alue jätettävä rauhaan.

Nykypäivänä on muodikasta puhua hiilinieluista ja metsien monimuotoisuudesta, mitkä ovatkin tärkeitä asioita, mutta jos päättäjät toimivat näin järjettömästi VAIN rahan takia (koska mikään muu ei ole yhtätärkeää kuin sen tekeminen ja vain rahan vuoksi voidaan tehdä näin järjettömiä päätöksiä ohi lakien) niin  heidän on turha yrittää puhua luonnonsuojelusta ja metsien monimuotoisuudesta ja erityisen tärkeiden ympäristökuvioiden tulevaisuudesta ollenkaan.

"Ratinlampi on umpeen kasvanut lampi, joka on vähitellen muuttunut puustoiseksi suoalueeksi. Alueelta on laadittu rakennettavuusselvitys, hulevesiselvitys ja liito-oravaselvitys ja erillinen luontoselvitys, joka on valmistunut 8.10.2014 (FCG). Luontoselvityksessä suurin osa suunnittelualueesta on arvioitu arvokkaaksi luontokohteeksi. Ratinlammen suoalue (pinta-ala 8,2 ha) on arvioitu uhanalaiseksi luontotyypiksi (tuore keskiravinteinen lehto ja ruohokorpi) ja metsälain erityisen tärkeäksi luontotyypiksi. Suunnittelualueelta todettiin kolme liito-oravan elinaluetta (Ratinlampi A, B ja C). Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IVa laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty." -Mikkelin ympäristölautakunta 20.4.2017

 

Länsi-savo 5.11.2018:

"Kaihulle saa rakentaa vaikka asuntoja, ja Ratinlammesta tulee yritysalue — Mikkelin päättäjät eri mieltä viheralueista ja rakentamisesta" 

Eli EI NÄIN!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Markus Untila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko asuntolainojen korkovähennykset poistaa?