Mustion kaivoksen liikennejärjestelyt ratkaistava

Nordkalkin on ratkaistava liikennejärjestelyt ennen Mustion kaivoksen laajentamista - uuden tien rakentaminen asukkaiden turvallisuudelle paras ratkaisu

Nordkalk Oy Ab on laajentamassa Mustion kalkkikivikaivoksen toimintaa. Kaivostoiminnan vuotuinen tuotanto on tarkoitus noin nelinkertaistaa. Tämä tulee lisäämään raskasta rekkaliikennettä läpi Mustion ruukin historiallisen kylän olennaisesti verrattuna nykytilanteeseen.  

Meitä mustiolaisia huolestuttaa raskaan liikenteen lisääntyminen kapealla ja mutkaisella Hållsnäsintiellä. Jalkakäytävien puuttuessa jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat väistämään rekkaliikennettä tien pientareelle. Lapset kulkevat kesäisin tien varrella oleville kahdelle uimarannalle ja leikkipuistoon ajankohtana, jolloin raskas liikenne on kaikkein vilkkain. Kaivostoiminnan laajentumisen seurauksena nelinkertaistuva rekkaliikenne heikentäisi tien liikenneturvallisuutta entisestään.  

Osa alueen asukkaista on lähtenyt selvittämään, olisiko mahdollista, että raskaan liikenteen kuljetukset ohjattaisiin pois Mustion kyläkeskuksesta. Selvityksemme perusteella kestävä ja ainoa ratkaisu olisi uuden tieosuuden rakentaminen louhokselta suoraan Salontielle. Ruukkialueen pohjoispuolella kulkeva tie ratkaisisi turvallisuusongelmat ja pelastaisi arvokkaan kulttuuriympäristön. Ratkaisun läpivieminen tarvitsee kuitenkin Teidän asukkaiden ja kesäasukkaiden ääntä.  

Kannanottonne on tärkeä, koska neuvotteluissa on tärkeää esittää Nordkalk Oy Ab:lle, Raaseporin kaupungille ja Uudenmaan ELY-keskukselle alueen asukkaiden näkemyksiä asiasta.  

Allekirjoittamalla adressin kannatat ratkaisua, jossa tie rakennetaan Ruukkialueen pohjoispuolelta suoraan Salontielle. Teille ei aiheudu kustannuksia asian selvittämiseen liittyvistä asioista.  

Lisätietoja antavat Jouko Keskinen puh. 0400-808978 jarna.jalava-keskinen@culturehouse.fi ja Bo Söderholm  puh. 050-5252300  bo.soderholm@pp.inet.fi  

Työryhmän puolesta

Jouko Keskinen ja Bo Söderholm

 

Nordkalk måste lösa trafikarrangemangen innan de förstorar Svartå Kalkgruva  

Nordkalk Oy Ab håller på att utöka verksamheten i Svartå kalkgruva. Det är tänkt att den årliga produktionen skall fyrdubblas. Detta kommer att utöka den tunga lastbilstrafiken märkbart genom Svartå bruks historiska by jämfört med nuläget.  

Vi svartåbor är bekymrade över ökningen av  den tunga trafiken på den smala och krokiga Hållsnäsvägen. Då det inte finns trottoarer blir fotgängare och cyklister tvungna att använda vägrenen för att undvika trafiken. Barnen rör sig sommartid längs vägen till de två simplatserna och lekparken under den tid då den tunga trafiken är som livligast. Om gruvverksamheten utökas skulle en fyrdubbling av lastbilstrafiken öka säkerhetsriskerna i trafiken märkbart.  

Några  bruksinvånare utreder möjligheten att flytta bort de tunga transporterna från Svartå brukscentrum.  På basen av utredningarna skulle den enda rätta lösningen vara att bygga en ny väg från gruvan direkt till Salovägen. En väg på norra sidan av bruksområdet skulle lösa säkerhetsproblemen och rädda den värdefulla kulturomgivningen. För att möjliggöra lösningen behövs  alla invånares stöd.  

Ert ställningstagande är viktigt för att i diskussionerna med Nordkalk Oy Ab, Raseborgs stad och Nylands NTM- central kunna framföra invånarnas åsikt  i frågan. Utredningen att flytta bort den tunga trafiken från brukscentrum föranleder Er inga kostnader.  

Tilläggsinformation ges av : Jouko Keskinen tel.0400-808978 jarna.jalava-keskinen@culturehouse.fi och Bo Söderholm  tel. 050-5252300  bo.soderholm@pp.inet.fi    

Vänligen stöd byggandet av den nya vägen från gruvan  till Salovägen genom att underteckna bifogade lista. Vi undertecknade stöder byggandet av en ny väg på norra sidan av bruksområdet direkt från kalkgruvan  till Salovägen.  

På arbetsgruppens vägnar  

Jouko Keskinen och Bo Söderholm

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Facebook
Tulisiko asuntolainojen korkovähennykset poistaa?