Muutos lastensuojelu työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksiin

Lastensuojelu työntekijöille terveys- ja lääkealan opinnot pakkollisiksi.

Aivan liian usein lastensuojelun työntekijät ovat epäpäteviä ja huonosti koulutettuja. He puuttuvat monesti ihmisten lääkityksiin ja sairauksiin tietämättä niistä sen enempää, heillä on myös monesti aivan eri näkemys näistä asioista kuin asiakkaalla tai lääkärillä. He tekevät johtopäätöksiä ja jopa diagnooseja  ihmisen olemuksesta ja ulkonäöstä, ilman riittävää ammatillista pätevyyttä. He leimaavat ihmisen liian usein päihde- tai mielenterveys ongelmaiseksi. He myös saattavat "ohjata" asiakkaitaan tarpeettomiin tutkimuksiin oletuksiensa perusteella. Huonosti koulutetun lastensuojelutyöntekijän epäpätevyydellä voi olla kohtalokkaat seuraukset, jolloin yhä useampi lapsi huostaanotettaan ilman riittäviä perusteita.

Vaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempikorkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pää ainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä. Vapaehtoisina opintoina he voivat suorittaa  halutessaan lääke- ja terveys-alan opintoja.

Opintosuunnitelmaa muuttamalla lisätään sosiaalityöntekijöiden ammatilista pätevyyttä se myös antaa valmiuksia toimia hankalissa tilanteissa. Samalla turvataan asiakkaan oikeus saada asiantuntevaa apua tilanteeseensa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Katri Both voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?