P-sairaalan työtilojen soveltumattomuus psykiatrin työhön

Me allekirjoittaneet haluamme tuoda julki äärimmäisen huolemme koskien uuden psykiatrisen sairaalan tilasuunnittelua ja niitä vaikutuksia, joita nykysuunnitelman läpiviemisellä tulee olemaan jo nyt äärimmäisen kuormittuneeseen tilanteeseen ja lääkäripulaan TYKS Psykiatrian toimialueella.

TYKS Psykiatrian lääkärivaje on ollut jo pitkään merkittävä ja psykiatrit ovat joutuneet työskentelemään jaksamiskykyjensä äärirajoilla, vajavaisilla resursseilla. Psykiatrin työ on sosiaalisesti intensiivistä ja moniammatillista. Keskeisenä osana työnkuvaa ovat erilaiset lausunnot ja kirjalliset työt sekä vuorovaikutus potilaan kanssa, muiden ammattiryhmien ja erikoistuvien lääkereiden konsultointi kasvotusten ja puhelimitse sekä lääketieteen opiskelijoiden ohjaus.

Jotta lääkärin työ olisi mahdollisimman tehokkaasti järjestetty, tulee kaikki ajankäyttöön ja työskentelyn häiriöihin liittyvä hukka minimoida. Nyt tilasuunnittelu on lähtenyt siitä ajatuksesta, että lääkäri siirtyy erilaisten työtehtäviensä välillä eri työtiloihin tilavarausten perusteella. Tämä tarkoittaisi huomattavaa tehottomuutta kriittisen resurssin käytössä verrattuna ratkaisuun, jossa lääkäri voi pääosin keskittyä työhönsä, ja pitää tietokoneensa ja tarvikkeensa yhdessä paikassa.

Työssä jaksamisen tueksi työtilojen on osaltaan pystyttävä ennaltaehkäisemään työntekijöiden uupumista. Nykyisen suunnitelman mukainen monitoimitilaratkaisu ei tue edellä mainittua työssäjaksamista eikä työhyvinvointia, kuten on selkeästi tullut esille psykiatrien keskuudessa tehdyissä kyselyissä, työterveyshuollon näkemyksissä sekä luottamusmiehen saamissa lukuisissa yhteydenotoissa. Lääkärit tarvitsevat työhuoneet, joiden on oltava potilasvastaanottoon soveltuvia ja koko psykiatrin työnkuvan kattavasti huomioivia.

Useista yrityksistä ja keskustelunavauksista huolimatta uuden psykiatrisen sairaalan projektityöryhmä ei ole reagoinut lääkäreitten P-sairaalan tilasuunnitelmia koskeviin muutostoiveisiin. Nämä muutostoiveet on esitetty realistisina ja edelleen toteutettavissa olevina ehdotuksina siitä, että lääkäreille taattaisiin tulevaisuudessakin riittävän suuret, ikkunalliset ja juuri psykiatrien työtehtävien sisällön huomioivat rauhalliset työtilat.

Mikäli nykyinen suunnitelma sairaalan tiloista toteutuu, on kiistaton tosiasia, että jatkossa TYKS Psykiatrian psykiatripula pahenee, hoitojonot pitenevät entisestään ja potilasturvallisuus vaarantuu merkittävästi. Tämä on asia, jonka me allekirjoittaneet haluaisimme kaikin keinoin välttää.


Hanna Särkilä, Lääkäreiden luottamusmies, TYKS Psykiatria, JUKO    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hanna Särkilä, Lääkäreiden luottamusmies, TYKS Psykiatria, JUKO voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…