Palkallinen vapaapäivä kuuluu kaikille

Selasin ammattiliittojen tekemiä työehtosopimuksia ja huomasin niissä yhteisen epäkohdan, joka on mielestäni korjattava. Siksi pyydän sinua lukemaan tekstini huolella ja allekirjoittamalla yhtymään kannanottooni.

Ylimääräiseen palkalliseen vapaapäivään ovat oikeutettuja vain ne, joilla 50- ja 60-vuotispäivä sattuu olemaan työpäivä. Esimerkiksi vuorotyöläinen, jolla sattuu olemaan työvuoro viikonloppuna. Muut eivät saa tuota “ylimääräistä” palkallista vapaapäivää, jos ovat sattuneet syntymään väärien tähtien alla. Työntekijät, jotka eivät tee vuorotyötä eli tekevät töitä arkisin ja joilla normaalisti on vapaa viikonloppu eivät saa tuota vapaapäivää, jos syntymäpäivä osuu viikonlopun kohdalle.

ESITÄN ja toivon sinun olevan samaa mieltä, että työntekijän jonka 50- tai 60-vuotissyntymäpäivä osuu viikonlopulle, tulisi saada pitää tuo ylimääräinen palkallinen vapaapäivä seuraavan vapaan viikonlopun yhteydessä, joko edeltävänä perjantaina tai sen jälkeisenä maanantaina. Näin menetellen kohtelemme tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä, riippumatta siitä koska he ovat syntyneet ja tekevätkö he vuorotyötä vai eivät.

Alla on poimintoja ammattiliittojen tämän hetkisistä työehtosopimuksista:

“Työntekijällä, jonka työsuhde on kestänyt 3 kuukautta, on oikeus 50- ja 60-vuotispäivänään saada säännöllistä työaikaa vastaava palkallinen vapaa työstä silloin, kun merkkipäivä sattuu hänen työpäiväkseen”. Elintarviketeollisuusliitto ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

“Jos päivät jäävät loman alle tai osuvat sellaiselle päivälle, joka muutenkaan ei olisi työpäivä, niistä ei saa ylimääräisiä palkallisia vapaita. Jos työntekijä esimerkiksi työskentelee joka viikko maanantaista perjantaihin, lauantaille osuva 50-vuotispäivä ei ole ylimääräinen vapaapäivä, mutta keskiviikolle osuva 50-vuotispäivä on.” Tehy ry

“Työntekijällä, joka on ollut yrityksen palveluksessa vähintään yhden vuoden, on oikeus 50- ja 60-vuotispäivänään saada säännöllistä työaikaa vastaava palkallinen vapaa työstä silloin, kun merkkipäivä sattuu hänen työpäiväkseen.” Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus

“Työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä.” Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus  (KVTES)

“Työntekijän työpäiviksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.” PAM ry

“Työntekijälle, joka välittömästi ennen avioliittoon vihkimispäiväänsä ja 50- ja 60-vuotispäiväänsä on ollut työnantajansa työssä ainakin yhden kuukauden ajan, on oikeus pitää tällainen merkkipäivänsä, jos se sattuu hänen työpäiväkseen, vapaapäivänä ja saada siltä korvauksena kahdeksalta tunnilta palkkaryhmittelyn mukainen taulukkopalkka, enintään IV palkkaryhmän mukaan.” Rakennusalan työehtosopimus

“Virkamiehen tai työntekijän työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.” Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jari Huhtakallio voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…