Taidetoimikunta performanssi- ja esitystaiteelle

Taiteen keskustoimikunnalle Helsingissä 2.6.2009


Taustaa

Tämän adressin pyrkimys on tuoda Taiteen keskustoimikunnan tietoon performanssi- ja esitystaiteen alan tarpeita ja realiteetteja, sekä ehdottaa alan oman jaoksen tai toimikunnan perustamista Taiteen keskustoimikuntaan.

Kirjeen statistiikka perustuu arvioille, joiden tarkentamiseksi käydään Opetusministeriön kanssa neuvotteluja varsinaisen alan toimijoita ja toimintakulttuuria avaavan tutkimuksen aikaansaamiseksi. Kirjeen allekirjoittaneina on kokoelma alan toimijatahoja ja prosessin kokoajana toimii Presentaatio- performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus ry.

Performanssi- ja esitystaide

Performanssi- ja esitystaide ovat katoavan taiteen lajeja, joiden arvo nousee suhteessa sähköisen median vallan kasvuun. Läsnä olevasta, inhimillisestä ja suoraan puhuvasta ihmisestä on tullut arvo, jota alan traditio on hyödyntänyt jo pitkään. Samalla performanssi- ja esitystaide ovat taiteenlajeina nousseet marginaalista suoraan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Performanssi- ja esitystaiteen alueilla on valtava esitysten ja taiteilijoiden joukko, joka ei löydä paikkaansa vakiintuneissa instituutioissa, mutta tarvitsee ammattimaista toimintaympäristöä: tuotannollis-taiteellista viitekehystä, jossa toimia. Tuotantorakenteet ovat performanssi- ja esitystaiteen kentällä toistaiseksi hyvin puutteellisia. Niiden kehittäminen ja tukeminen on elintärkeää alan kehitykselle Suomessa.

Lähtökohta yhteistyölle on, että yleisö- ja tapahtumajärjestäjäperspektiivistä performanssi- ja esitystaiteen alojen taiteilijoiden työ on lähestynyt toisiaan niin paljon, että yhteistyö on tullut luonnolliseksi.

Tapahtumajärjestäjät ja taiteilijat

2000-luvun aikana on Suomeen syntynyt verkosto itsenäisiä alan tapahtumia, jotka toimivat taiteilijoita ja yleisöjä yhteen tuovina tärkeinä rakenteina.

Kaudella 2008-2009 Suomessa toimivat Amorph!(Festivaali), Anti (Festivaali, Kuopio) Art Contact (Klubi, Helsinki 8 kertaa), Fluxee (Klubi, Turku 4 kertaa), Lá-Bas (Klubi ja Festivaali, Helsinki 8 kertaa), Nyrjähdys (klubi, Lahti 4 kertaa), Perf!(klubi, Tampere 6 kertaa), Perfo (festivaali, Pori). Kiasma-teatteri, Teatteri Nyt-festivaali ja suurempien ryhmien (Todellisuuden tutkimuskeskus, Nälkäteatteri, Oblivia) oma tapahtumajärjestäminen on merkittävässä osassa alan säännöllistä tarjontaa. Lisäksi Art Fair Finland:ssa nähtiin Muu ry:n ja Liveartwork.com:n yhteistuotantona suomalainen performanssi DVD.

Yksittäisiä tapahtumia ja alaa sivuavaa toimintaa järjestetään jatkuvasti eri tahojen puolesta mm. Pispalan nykytaiteen keskuksessa Tampereella, Galleria Platformissa Vaasassa (Mope), Tampereen performanssi ry:n toimesta (12to12), Olohuone ry:n puitteissa Turussa sekä yksittäisten taiteilijoiden toimesta ympäri maata. Roi Vaaran järjestämät Poikkeustila- ja Exit-festivaalit jäävät taiteen historiaan maailmanlaajuisestikin erityislaatuisina tapahtumina.

Kaudella 2008-2009 Suomessa on järjestetty n. 60-80 erillistä tapahtumaa, joissa on tehty n. 250-300 erillistä esitystä. Teoksia, joista on tehty useampia esityksiä on kauden aikana tehty kymmenkunta ja kokonaisuudessaan em. teoksissa on ollut mukana n. 200-300 taiteilijaa (ulkomaalaiset ja ryhmät mukaan lukien). Kunkin tapahtuman takana on tuotanto- ja kuratointiorganisaatio, joka koostuu 3-10 henkilöstä. Yhteenlaskettu tuotantohenkilöstön määrä teoksien ja tapahtumien taustalla on n. 60-80 henkilöä.

Alalla toimii laskutavasta riippuen n. 150-300 taiteilijaa. Suurimmalla osalla ennen 2000-lukua alalla toimineista ei ole muodollista koulutusta tai koulutus kuvataiteen tai näyttämötaiteen sektoreilla. Merkittävä osa alan taiteilijoista toimii monialaisesti esimerkiksi kuvataiteen, nykyteatterin, mediataiteen, kokeellisen elokuvan jne. Aloilla. Alan taiteilijat kuuluvat mm. Presentaatio ry:n, Muu ry:n, TeMe:n ja lukuisiin ryhmiin.

Luvut ovat suuntaa-antavia arvioita.

Apurahat

Alalla toimivat taiteilijat hakevat ja saavat apurahoja mm. Näyttämötaiteen, kuvataiteen, mediataiteen, elokuvan, muu-taiteen ja musiikin alta. Hajaantunut tilanne asettaa taiteilijat hyvin eriarvoiseen asemaan, jolloin ei voi luottaa oman ammattitaidon tai työn arvon perustelevan apurahan saantia, vaan prosessiin vaikuttaa liian moni muuttuva tekijä.

Rahoitus, joka kulkee tapahtumajärjestäjien kautta, on elinehto sekä alueellisesti tärkeälle taiteelliselle toiminnalle että taiteilijoiden toimeentulolle, sillä tapahtumajärjestäjät katalysoivat resursseja suoraan taiteilijoiden hyväksi. Valitettavasti rahoitus on useimmiten niin pientä, että asialliset palkkiot eivät ole kuuluneet alan toimintakulttuuriin. Tapahtumajärjestäjien rahoitus tulisikin suurempien ryhmien tavoin nousta toiminta-avustus-kategoriaan ja siten taata kulttuurityön jatkuvuus ja alueellinen tasavertaisuus.

Vuonna 2009 suuri osa TKT:lta apurahaa hakeneista alan taiteilijoista ja tapahtumajärjestäjistä sai negatiivisen vastauksen jo vakiintuneisiin rahoituksiinsa. Alan hakemusten ohjaaminen muu-kategoriaan on huono ratkaisu, sillä kysymys ei ole määrittelemättömästä alasta, vaan kehittyneestä taiteen kulttuurista, jossa toimii riittävästi ammattilaisia riippumattoman teosten ja toiminnan arvioinnin mahdollistamiseksi. Korkeakoulutuksen, sitoutuneen tapahtumajärjestämisen ja rikkaan taiteellisen työn perspektiivistä kategorioituminen sattumanvaraiseen rahoitusluokkaan on kyseenalaista.

Apurahat ovat tärkeimpänä yksittäisiä toimeentulon lähteitä alalla, jonka teokset ovat vaikeasti kaupallistettavissa. Tämän takia tulisi asiaan puuttua mahdollisimman nopeasti luomalla rakenteita apurahojen jaon tasapuolisuuden takaamiseksi.

Koulutus

Vuonna 1999 alkoi Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa Crossing Borders in performing arts BA- koulutus, josta valmistui 2003 ensimmäiset alan koulutetut ammattilaiset. Nykyään Teatterikorkeakoulun Esitystaiteen ja teorian koulutusohjelmasta valmistuu alan maistereita vuosittain. Alan tohtoreita koulutetaan sekä Teak:ssa että Kuvataideakatemiassa. TaiK:n Porin osastossa tehdään alaa sivuavaa tutkimusta ja lisäksi eri taiteen alan ammattikorkeakoulut, opistot sekä Taidekoulu Maa järjestävät kurssimuotoisesti performanssi- ja esitystaiteen opintoja. Ba-tason performanssi- ja esitystaiteen koulutus on valmisteluvaiheessa ja alkanee 2010.

Toimenpiteet

Performanssi- ja esitystaiteilijat toivovat, että Taiteen keskustoimikunta organisaatiomuutoksessaan ottaa vakavasti huomioon alan tarpeet ja päivittää tilanteen vastaamaan kentän todellisuutta.

Performanssi- ja esitystaiteen jaoksen tai toimikunnan perustaminen on hyvin perusteltua. Toimikuntaa tukee se, ettei ala toimintakulttuurinsa puitteissa suoranaisesti kuulu minkään olemassa olevan toimikunnan alaisuuteen, vaan on luonteeltaan alojen välinen ja itsenäinen.

Apurahojen suhteen tilanne on korjattava mahdollisimman pian mieluiten Taiteen keskustoimikunnan organisaatiomuutoksen kautta, tai välillisesti antamalla selkeitä toimintaohjeita taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien työn organisoimiseksi.

Kunnioittaen,

Aapo Korkeaoja,
Pj, Presentaatio- performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus
www.presentaatio.org

Allekirjoita tämä adressi

Täytä alla oleva lomake allekirjoittaaksesi tämän adressin, jonka on laatinut Aapo korkeaoja. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko nuuskan myynti sallia Suomessa?