Potoskavaarantien kunnostaminen ja päällystäminen

Potoskavaarantie on merkittävä yhdystie Kunonniementien ja Kiteenlahdentien välillä. Lisäksi tie kerää liikennettä Riikolantieltä, Kantosyrjäntieltä, Haapovaarantieltä, Suksjoentieltä,Timolantieltä , Paloinmäentieltä sekä Tarkkolantieltä. Myös Kontiisyrjän metsäautotie ja Kekomäentien metsäautotie liittyvät Potoskavaarantiehen.

Potoskavaarantien välittömässä vaikutuspiirissä on yhteensä 35 taloutta ja ainakin yhdeksän kesäasuinpaikkaa. Haapovaarassa, Kantosyrjässä sekä Riikolassa asuu vähintään yhtä paljon asukkaita kuin mitä Potoskavaarassa asuu. Riikolantie, Kantosyrjäntie ja Haapovaarantie ovat läpikulkuliikenteen kannalta merkittäviä teitä.

Potoskavaarantien merkitys ei rajoitu pelkästään asukkaiden yhdyssiteeksi, vaan tietä käyttävät myös meijeriautoliikenne, koulukyyditys sekä puutavarankuljetus. Kantosyrjäntien varressa on myös marja- ja mehiläistarhausta harjoittava yritys, joka käyttää asiakkaineen Potoskavaarantietä. Erittäin suuri merkitys Potoskavaarantiellä on virkistyskäytössä. Tämä tie on kesäisin osa Kiteenjärven ympäri ajettavaa polkupyöräreittiä ja on ainoa päällystämätön reitin osa. Kylätien varressa on myös suosittu kesäteatteri. Talvikalastus sekä uimarantojen käyttö ovat myös tärkeitä harrasteita myös kylän ulkopuolelta tulevien kansalaisten taholta.

Tänä vuonna Potoskavaarantie on ollut osa ”lanauskokeilua”. Sinänsä hyvää tarkoittava kokeilu ei ole voinut poistaa sitä tosiasiaa, että tien runko on huono, jota sinällään hyväkään hoito ei ole voinut peittää, vaan vesisateen jälkeen samat vanhat kuopat tulevat aina esille uudestaan ja uudestaan. Myös tiessä olevat kivet tulevat käsittelyn jälkeen esiin.

Potoskavaarantien turvallisuus ei ole kunnossa. Tiellä on sattunut historiassa ainakin neljä kuolemantapausta, useita vammautumiseen johtaneita onnettomuuksia ja pienempiä kolareita miltei vuosittain. Kaikilla mittareilla mitattuna Potoskavaarantie on Kiteen vaarallisin valtion hoitama maantie.ainakin kun otetaan huomioon tien kokonaispituus, joka on noin seitsemän kilometriä.

Koska Potoskavaarantien liikenne purkautuu useampaan suuntaan, on todellisen liikennetiheyden määrittäminen jokseenkin mahdotonta. Esimerkiksi normaalioloissa tapahtuva Venäjälle suuntautuva liikenne tapahtuu pääasiassa Kantosyrjäntien kautta Kiteen taajaman suunnasta.

Olemme ihmetelleet, miksi vain osa Potoskavaarantiestä on päällystetty,( 2,3 km) ja suurin osa on jätetty hiekkatieksi, (5,7 km). Rahat ovat kuitenkin riittäneet Kunonniementien ja Kiteenlahdentien päällystämiseen.

Valtiovalta on lupauksissaan luvannut satsata teiden hoitoon myös harva-alueella. Jotenkin tuntuu vain siltä, että tiemäärärahat menevät Lahden ohitustien kaltaisiin 275 miljoonan euron projekteihin. Tieviranomaisilla olisi Potoskavaarantien kunnostusprojektissa tilaisuus näyttää, että myös syrjäseuduilla asuvien ihmisten merkitys tienkäyttäjinä on tärkeää ja huomionarvoista.

 Potoskavaarantie on merkittävä yhdystie Kunonniementien ja Kiteenlahdentien välillä. Lisäksi tie kerää liikennettä Riikolantieltä, Kantosyrjantieltä, Haapovaarantieltä, Suksjoentieltä,Timolantieltä , palomäentieltä sekä Tarkkolantieltä. Myös Kontiisyrjän metsäautotie ja Kekomäentien metsäautotie liittyvät Potoskavaarantiehen.

Potoskavaarantien välittömässä vaikutuspiirissä on yhteensä 35 taloutta ja ainakin yhdeksän kesäasuinpaikkaa. Haapovaarassa, Kantosyrjässä sekä Riikolassa asuu vähintään yhtä paljon asukkaita kuin mitä Potoskavaarassa asuu. Riikolantie, Kantosyrjäntie ja Haapovaarantie ovat läpikulkuliikenteen kannalta merkittäviä teitä.

Potoskavaarantien merkitys ei rajoitu pelkästään asukkaiden yhdyssiteeksi, vaan tietä käyttävät myös meijeriautoliikenne, koulukyyditys sekä puutavarankuljetus. Kantosyrjäntien varressa on myös marja- ja mehiläistarhausta harjoittava yritys, joka käyttää asiakkaineen Potoskavaarantietä. Erittäin suuri merkitys Potoskavaarantiellä on virkistyskäytössä. Tämä tie on kesäisin osa Kiteenjärven ympäri ajettavaa polkupyöräreittiä ja on ainoa päällystämätön reitin osa. Kylätien varressa on myös suosittu kesäteatteri. Talvikalastus sekä uimarantojen käyttö ovat myös tärkeitä harrasteita myös kylän ulkopuolelta tulevien kansalaisten taholta.

Tänä vuonna Potoskavaarantie on ollut osa ”lanauskokeilua”. Sinänsä hyvää tarkoittava kokeilu ei ole voinut poistaa sitä tosiasiaa, että tien runko on huono, jota sinällään hyväkään hoito ei ole voinut peittää, vaan vesisateen jälkeen samat vanhat kuopat tulevat aina esille uudestaan ja uudestaan. Myös tiessä olevat kivet tulevat käsittelyn jälkeen esiin.

Potoskavaarantien turvallisuus ei ole kunnossa. Tiellä on sattunut historiassa ainakin neljä kuolemantapausta, useita vammautumiseen johtaneita onnettomuuksia ja pienempiä kolareita miltei vuosittain. Kaikilla mittareilla mitattuna Potoskavaarantie on Kiteen vaarallisin valtion hoitama maantie,ainakin kun otetaan huomioon tien kokonaispituus, joka on noin seitsemän kilometriä.

Koska Potoskavaarantien liikenne purkautuu useampaan suuntaan, on todellisen liikennetiheyden määrittäminen jokseenkin mahdotonta. Esimerkiksi normaalioloissa tapahtuva Venäjälle suuntautuva liikenne tapahtuu pääasiassa Kantosyrjäntien kautta Kiteen taajaman suunnasta.

Olemme ihmetelleet, miksi vain osa Potoskavaarantiestä on päällystetty,( 2,3 km) ja suurin osa on jätetty hiekkatieksi, (5,7 km). Rahat ovat kuitenkin riittäneet Kunonniementien ja Kiteenlahdentien päällystämiseen.

Valtiovalta on lupauksissaan luvannut satsata teiden hoitoon myös harva-alueella. Jotenkin tuntuu vain siltä, että tiemäärärahat menevät Lahden ohitustien kaltaisiin 275 miljoonan euron projekteihin. Tieviranomaisilla olisi Potoskavaarantien kunnostusprojektissa tilaisuus näyttää, että myös syrjäseuduilla asuvien ihmisten merkitys tienkäyttäjinä on tärkeää ja huomionarvoista.

 


Kyösti Partanen Kyläpari    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kyösti Partanen Kyläpari voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…