Pro Kaihu, Pro Ratinlampi, Pro Rannat

Mikkelin kaupunginhallitus lähetti 5.11.2018 lausunnoille Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan. Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaavassa: 1) merkitään Kaihulla sijaitseva Kattilansillan kortteli nro 43 merkinnällä kaupunkivihreä, 2) merkitään Ratinlammen alue merkinnällä kaupunkivihreä ja 3) käytetään rantarakentamisen mitoituksena alkuperäisessä esityksessä ollutta 5 (suuret järvet) ja 6 (pienet järvet) rantarakennuspaikaa / muunnettu rantakilometri.

Mikkelin myyntivaltti on kaunis luonto, erityisesti Saimaa rantoineen. Osayleiskaavassa on tärkeä huomioida luontokokemus ja yleinen etu: Kaikki eivät voi liikkua kauas, joten Kaihun arvo yhtenäisenä luontokohteena on mittaamaton. Kaihun vaikutuspiiriin muuttaa koko ajan enemmän ihmisiä, kun keskustaa tiivistetään. Kasvava kaupunki tarvitsee vastapainoksi kunnollisia viheralueita.

Ratinlampi on monimuotoinen, luonnonoloiltaan arvokas alue. Valtaosa siitä on rakentamiseen äärimmäisen huonosti sopivaa suota. Pahimmillaan rakentaminen voi aiheuttaa vedenpinnan nousua, mikä uhkaa jo rakennettua pientaloaluetta. Ratinlampi on luontoselvityksen mukaan linnustoltaan runsas, tärkeä metsälinnuston pesimäalue. Yli puolet Ratinlammesta on luontoarvoiltaan arvokasta ja se on myös liito-orava-alue.

Osayleiskaavassa mahdollistetaan rantarakentamisen lisääminen merkinnällä "kyläalue". Kyläalueiden tuoma rantarakentamisen lisääminen riittää. Kunnassamme on jo nyt lähes 2000 rakentamatonta, kaavoitettua tonttia rantarakentamiselle. Rantautuminen sekä rannoilla ja vesillä liikkuminen kuuluvat myös niille, jotka eivät omista rantatonttia. Jokamiehen oikeudella tapahtuvaa liikkumista ei saa häiritä tämän enempää.

Pro Kaihu, Pro Ratinlampi, Pro Rannat- ryhmän puolesta,
Laura Jouhkimo
Jouni Karnasaari

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Jouni Karnasaari voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko Jyrki Kataisen erota?