Raminin karkotus pysäytettävä

VETOOMUS RAMIN ZAKI JUNDI HASANIN MAASTA KARKOITUKSEN ESTÄMISEKSI/POISTAMISEN KESKEYTTÄMISEKSI OIKEUSKÄSITTELYJEN LOPPUUNSAATTAMISEN AJAKSI  

Vetoamme tällä vetoomuksella Ramin Zaki Jundi Hasanin (synt. 1983) karkotuksen estämiseksi ja vähintäänkin maastapoistamisen lykkäämiseksi oikeusprosessien ajaksi lopullisen päätöksen saamiseksi.

Ramin on määrätty karkotettavaksi maasta 13.06.2017 Irakiin, ja vetoamme siihen että tätä toimenpidettä ei tällä päivämäärällä suoritettaisi seuraavien seikkojen vuoksi;  

Ramin sairastaa aggressiivismuotoista MS-tautia, johon hän tarvitsee Gilenya-lääkkeen joka Irakista on tosiasiallisesti hyvin huonosti saatavissa (Maahanmuuttoviraston tulkinnan mukaan joistakin yksityisistä apteekeista VOI tätä lääkettä löytää, mutta tosiasiallisesti tavallisemmatkin lääkkeet ovat huonosti saatavilla, puhumattakaan tämäntasoisista lääkkeistä), tämän lisäksi hän ei saa lääkettä edes pärjätäkseen alkuun mukaansa. Lääkkeen ottamatta jättäminen aiheuttaa vakavia seurauksia, ja viikko on lääkärien mukaan ehdoton takaraja minkä lääkettä voi olla ottamatta, minkä jälkeen oireet merkittävästi pahenevat. Stressitila, lämmin ilmasto ja lääkkeettömyys aiheuttaa väistämättä toimintakyvyn heikkenemisen. Pahenemisvaiheet Suomenkin oloissa on ilmenneet yleensä kesäisin, ja kuumuuden on todettu vaikuttavan selvästi pahenemisvaiheiden esiintyvyyteen.

Raminin Irakiin lähettäminen ei ole turvallista myöskään häneen henkilökohtaisesti kohdistuvan uhan takia, hänen perheensä on surmattu Irakissa 19/06/2013 ja kyseinen tappaja on paikallisissa hallintoelimissä toimiva suvun jäsen, ja hänen sekä ko. suvun välillä on sukujen välinen konflikti, minkä seurauksena sukujen välillä vallitsee verikosto, mikä on todellinen ongelma Irakissa ja aiheuttaa useita kuolemia jatkuvasti. Normaali eläminen olisi tämän takia käytännössä mahdotonta. Tämän vuoksi hänen oma henkensä on vaarassa hänen maahan palattuaan.

Raminilla on suomalainen vaimo, jonka kanssa hän on ollut yhdessä 12 vuotta, mikä ei ole vähäiseksi määriteltävä aika, ja karkotus loukkaa molempien yksityis-ja perhe-elämän oikeuksia jotka ovat määritelty niin YK:n kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksissa. 

Tämän lisäksi Raminilla ei ole olemassa perhesiteitä Irakissa, koska kaikki hänen perheenjäsenensä ovat kuolleet. Isä jo hänen ollessaan lapsi, ja muut perheenjäsenet v. 2013. Ainoat olemassaolevat perheenjäsenet ovat Suomessa, vaimon lisäksi hänen ainoa elossaoleva siskonsa ja tämän lapset, jotka ovat kaikki Suomen kansalaisia, sekä vaimon sukulaiset, ja kaikille osapuolille päätös on jo nyt aiheuttanut suurta kärsimystä, ja karkotus olisi kaikkien perheenjäsenien elämään merkittävästi heikentävä tekijä. Päätös karkottamisesta on myös tältä osin etenkin vakavasti sairaalle henkilölle kohtuuton ja ihmisoikeuksien vastainen, koska hänellä ei ole perhe-tai muita vastaavia siteitä Irakissa. Hänellä ei ole paikkaa minne mennä tai minkäänlaista turva-tai tukiverkostoa Irakissa. Myös tarvittavan lääkityksen järjestäminen ilman varallisuutta tai paikallista tukiverkostoa (sen lisäksi ettei lääkettä ole saatavilla välttämättä) on vähintäänkin hyvin haastavaa ellei mahdotonta.

Näin ollen edellämainittuihin seikkoihin viitaten vetoamme siihen, että Raminin karkotus keskeytetään/lykätään vähintään oikeus-ja valitusprosessien ajaksi ja niiden loppuun saattamiseksi.  

 

Vakavasti sairaan ihmisen karkottaminen kenen ainoat perhesiteet on Suomessa ja tämän lisäksi sekä lääkityksen/tarvittavan hoidon järjestäminen ei välttämättä ole mahdollista sekä Irakissa odottava uhka ei palvele kenenkään etua eikä ole millään tavoin inhimillistä.


Shirin Jundy Zeky    Ota yhteyttä adressin tekijään


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Tarkasta sähköpostisi (myös roskapostikansio).
Facebook
Tulisiko poikalapsille ei-lääkieteellisestä syystä tehtävät ympärileikkaukset sallia?