DEMOKRATIAA SAAMELAISKÄRÄJILLE, TASA-ARVOA SAAMELAISRYHMIEN VÄLILLE

Taustalla tyytymättömyys vuosikausia toteutettuun Saamelaiskäräjien politiikkaan, joka on johtanut saamelaisryhmien väliseen sisäiseen syrjintään.

Allekirjoittamalla adressin, annat tukesi inarinsaamelaisille, heidän pyrkimyksissään tasa-arvoon ja oikeuteensa kuulua alkupeäriskansaan. Vahvistathan allekirjoituksesi sähköpostin kautta tulevalla vahvistus-viestillä.

KIITOS TUESTASI!

***************************

SUOMEN  VALTIONEUVOSTOLLE

Me allekirjoittaneet inarinsaamelaiset emme hyväksy Saamelaiskäräjien epädemokraattista toimintaa, jossa vaaleissa suurimmilla äänimäärillä valitut inarinsaamelaiset käräjäedustajat syrjäytetään valinnoissa ja päätöksenteossa toistuvasti. Viimeksi näin tapahtui, kun käräjien hallitus valitsi saamelaisten edustajat saamelaiskäräjälain uudistamisen työryhmään.

Edellytämme Valtioneuvoston ja Oikeusministeriön puuttuvan saamelaiskäräjälakia uudistavan työryhmän kokoonpanoon niin, että myös inarinsaamelaisten edustajille taataan yhdenvertainen osallistuminen muiden saamelaisten edustajien kanssa. Käräjälain uudistaminen on avainasemassa kaikkien saamelaisryhmien tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi sekä ryhmien sisäisen syrjinnän poistamiseksi.

Osa Saamelaiskäräjien jäsenistä ajaa voimapolitiikkaa, jossa suurta osaa inarinsaamelaisista ei hyväksytä saamelaisiksi. Heille ei anneta äänioikeutta eikä heitä tunnusteta kuuluvan alkuperäiskansaan. Heidän sanotaan olevan suomalaisia ja lappalaisuuden tarkoittavan vain elinkeinoa. Tällainen väite ei ole totta. Me inarinsaamelaiset olemme ikivanhojen Inarin lappalais/saamelaissukujen jälkeläisiä. Inarin alueen alkuperäiskansana sukujemme tiedetään pysyneen samoilla asunsijoilla, Inarinjärven ympäristössä niin kauan kuin kirjoitettua tietoa löytyy ja tietenkin myös ennen sitä. Meillä on oma elinympäristöön sopeutunut kulttuuri ja oma inarinsaamen kieli, joka elää.

Valtioneuvosto on käynnistämässä totuus- ja sovintoprosessia. On ehdottoman tärkeää, että tässä prosessissa toteutetaan yhdenvertaista kohtelua saamelaisryhmien kesken. Nykyisin vallitsevassa tilanteessa, jossa Saamelaiskäräjät toistuvasti syrjäyttää edustajamme päätöksen teosta, eivät alkuperäiskansaoikeutemme ole toteutuneet Saamelaiskäräjien kautta.

Koemme, että valtion päättäjät ovat velvollisia perehtymään näihin asioihin perusteellisesti ja oikaisemaan asiat siten, että kaikkia saamelaisia kohdellaan tasavertaisesti. Ainoastaan Saamelaiskäräjiä kuulemalla tasa-arvo ei toteudu.

 


Inarin saamelaisten puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Inarin saamelaisten puolesta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö maataloustukea pienentää?