SEIKELÄNTIEN (1893) NOPEUSRAJOITUS

Me allekirjoittaneet pyydämme, että Seikeläntien nopeusrajoitus 80 km/h tieosuudella Sopolantien pohjoinen liittymä - Piilopirtintie alennetaan 60 km/h:ksi tai vaihtoehtoisesti taajamamerkki siirretään Piilopirtintien kohdalle.

Seikeläntie on viime aikoina vilkastunut huomattavasti. Aiemman Naantalin satamaan johtavan rekkaliikenteen lisäksi nyt raskasta liikennettä ovat lisänneet kuljetukset Naantalin monipolttolaitokselle.

Mäksmäen teollisuusalueen raskaan kuljetuksen ajoneuvot käyttävät Sopolantien eteläistä liittymää. Näkymä Naantalin suuntaan on huono. Villiläntieltä tulevat Seikelän koulua käyvät lapset joutuvat ylittämään Seikeläntien kohdassa, jossa näkymä Maskun keskustan suuntaan on todella heikko. Nopeusrajoituksen muutosta haetaan tieosuudelle, jonka varrella on asutusta ja liittymiä tonteille sekä peltoliittymiä. Vaarallinen näkymäeste on seuraavien risteävien teiden kohdalla: Sopolantien pohjoinen ja eteläinen liittymä, Mäksmäentie, Villiläntie ja Kaskisentie. Liikenneonnettomuuksia on sattunut useita.

Todentavaa laskentaa niin henkilö- kuin raskaiden ajoneuvojen määrästä meillä ei ole käytettävissä. Nopeusvalvontaa tieosuudella ei tietojemme mukaan ole toteutettu.


Lundan kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?