Siikalatvan hyvinvointi- ja viestintäpäällikön valintaprosessia tarkasteltava uudelleen!

Vaadimme, että Siikalatvan hyvinvointi- ja viestintäpäällikön toimen valintaprosessia tarkastellaan uudelleen. Ilmi tulleet tiedot herättävät epäilyn, onko valintaprosessissa toteutunut kuntalaisten etu.

TAUSTAA

Siikalatvan kuntaan päätettiin alkuvuodesta 2021 perustaa uusi hyvinvointi- ja viestintäpäällikön toimi. Taustalla toimen perustamiseen oli kirjastotoimenjohtajan puuttuminen Siikalatvalta. Toimeen oli yhteensä 14 hakijaa, joista kolme haastateltiin. Haastatteluiden jälkeen valituksi tuli sairaanhoitaja - kliininen asiantuntija, joka toimii myös kunnan päättävissä elimissä.

KESKEISTÄ TOIMESSA

Hyvinvointi- ja viestintäpäällikön keskeisiä tehtäviä on toimia hallinto- ja talousjohtajan alaisena vastaten kunnan vapaa-aikatoimialasta kokonaisuutena sekä kunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä (Siikalatvan kunnanhallituksen pöytäkirja 27.1.2021/§16). Vapaa-aikatoimeen kuuluvat kunnan kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, vapaa-aikapalvelut sekä vapaan sivistystyön ja kirjastopalvelut. Hyvinvointi- ja viestintäpäällikkö myös toimii tällä toimialalla työskentelevien lähiesihenkilönä. Tehtäviin kuuluu niin ikään kunnan hyvinvointiprosessista vastaaminen, sekä maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen yhdessä kunnanjohtajan sekä hallinto- ja talousjohtajan kanssa. Hyvinvointi- ja viestintäpäällikkö vastaa myös kunnan viestinnän suunnittelusta ja –strategiasta.

OIKAISUVAATIMUS

Vaadimme, että rekrytointiprosessia tarkastellaan uudelleen, ja valinta viedään tarvittaessa kunnanvaltuuston arvioitavaksi. Rekrytointiprosessista ilmi tulleiden tietojen mukaan hakijoina on ollut henkilöitä, joiden osaamisen voisi olettaa paremmin sopivan avoinna olleeseen tehtävään. Painopiste työtehtävissä on vahvasti vapaa-aikatoimessa ja viestinnässä, missä kliinisen asiantuntijan pätevyys ei voi olla ensisijainen valintakriteeri. Kunnan luottamushenkilöitä ei ole kuultu rekrytointiprosessin aikana lainkaan, vaikka kyseessä on kunnan toiminnan kannalta merkittävä toimi. Tämä herättää epäilyksiä valintaprosessin läpinäkyvyydestä. Haastatteluissa ei myöskään ole ollut paikalla yhtään edustajaa vapaa-aikatoimen toimialueelta. Kaikki edellä mainitut taustatekijät johtavat siihen, että on syytä epäillä, onko valinnassa todella ajettu Siikalatvan kunnan asukkaiden etua?


Sonja Paakki, kuntavaaliehdokas    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sonja Paakki, kuntavaaliehdokas voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…