Solidaarisuutta Länsi-Saharalle. Ei EU:n ja Marokon väliselle vapaakauppa-ja kalastussopimukselle

Osoita solidaarisuutta Länsi-Saharalle ja kerro, että vastustat EU: n ja Marokon välille suunniteltuja vapaakauppasopimusta(FTA) ja kalastuskumppanuussopimusta(FP). 


Avoin vetoomus kaikille ihmisoikeusaktivisteille, intellektuaaleille, taiteilijoille, kansanedustajille, kansalaisjärjestöille, poliittisille puolueille, poliitikoille ja vaikuttajille. 


Länsi-Saharan edustaja Suomessa Polisario pyytää  allekirjoittamaan tämän adressin ja    viimeistään 13.1.2018 

 

Kerro viestissä tukesi Länsi-Saharalle ja että tuet kirjettä (tämän tekstin jatkona), jolla vedotaan EU-parlamentaarikoihin etteivät hyväksyisi Euroopan unionin pyrkimystä solmia EU: n ja Marokon välille vapaakauppasopimusta(FTA), eikä kalastuskumppanuussopimusta(FP). 


*** 


Euroopan unionin on lopetettava kaksijakoinen ja ristiriitainen Länsi-Saharaan liittyvä politiikka, jossa se yhtäältä tukee YK: n toimia ja Sahrawien oikeuksia itsemääräämiseen, mutta samaan aikaan se solmii Marokon kanssa kauppasopimukset, joiden piiriin kuuluu myös laittomasti miehitetty Länsi-Sahara. 


Seuraavaksi Euroopan unioni pyrkii solmimaan EU: n ja Marokon välisen vapaakauppasopimuksen(FTA), sekä kalastuskumppanuussopimuksen(FPA) sisällyttäen Länsi-Saharan alueet molempiin sopimuksiin. 


Länsi-Saharan edustaja Suomessa Polisario pyytää Sinua vastustamaan näiden hyväksymistä. 


Kirjeellä vaaditaan Euroopan parlamentin jäseniä lopettamaan Eurooppalaisen ja kansainvälisen oikeuden räikeän rikkomisen, äänestämällä molempia sopimuksia.

 

***


Vastaanottaja: Euroopan parlamentin jäsenet 

 

1.marraskuu 2018 

Hyvät naiset ja herrat, 

 

Euroopan unioni pyrkii solmimaan EU: n ja Marokon välisen vapaakauppasopimuksen(FTA), sekä kalastuskumppanuussopimuksen(FPA) sisällyttäen Länsi-Saharan alueet molempiin sopimuksiin. 

 

Me tämän kirjeen allekirjoittaneet vaadimme Euroopan parlamentin jäseniä lopettamaan Eurooppalaisen ja kansainvälisen oikeuden räikeän rikkomisen, äänestämällä molempia sopimuksia vastaan seuraavista syistä: 

 

1 - Euroopan unionin tuomioistuimen(CJEU) tuomiot ovat täysin selvät, kun 21. joulukuuta 2016 antamassaan tuomiossa todetaan, että "EU: n ja Marokon välisiä assosiaatio- ja vapautussopimuksia ei sovelleta Länsi-Saharaan" (CJEU, asia C -104/16 P). EU: n kauppaa tai assosiaatiosopimusta Marokon kanssa ei voida soveltaa Länsi-Saharaan, sillä se on "erillinen ja erillinen alue" Marokosta, ellei ”Länsi-Saharan kansa” anna tähän selkeää suostumusta. Tätä suostumusta komissio ei ole koskaan saanut eikä osoittanut . Edellämainitun 21 päivänä joulukuuta 2016 annetun tuomion mukaan Länsi-Saharan alueella on itsenäisen itsemääräämisoikeuden periaatteen nojalla "erillinen ja erillinen asema" (kohta 92). 

 

2 - Tuomioistuin määrittelee 27. 2.2018, että "EU: n ja Marokon välinen kalastussopimus on pätevä siltä osin kuin sitä ei sovelleta Länsi-Saharaan ja sen vierekkäisiin vesistöihin" (CJEU, asia C-266/16, ). CJEU lisää, että "Länsi-Saharan alue ei kuulu Marokon alueeseen (64 kohta) ja" Länsi-Saharan alueen vieressä olevat vesialueet eivät kuulu Marokon kalastusalueeseen "(kohta . 69).

 

3. Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD) ei uskottavasti esitä todistusaineistoa suostumuksesta vaan pelkästään keskittyi ”Länsi-Saharan paikallisväestöön saamiin etuihin" (s. 7). Tuomioistuin katsoi etujen olevan oikeuden näkökulmasta merkityksettömiä - ainoa oikeudellinen edellytys jota edellytettiin oli Saharawien suostumus. 

 

4- EU: n komission kuulemisprosessi (jolla ei ole CJEU:n tuomion perusteella laillista oikeutusta) alkoi sen jälkeen, kun sopimus parafoitiin Marokon kanssa 31. tammikuuta 2018. Länsi-Saharan kansan kanssa ei ollut minkäänlaista yhteyttä sopimuksen parafoinnin ajankohtaan mennessä. 

 

5.Frente POLISARIO Länsi-Saharan kansan ainoana laillisena edustajana (YK: n yleiskokouksen päätöslauselma A / RES / 34/37, Geneven yleissopimusten allekirjoittaja, Marokon kanssa tehtävän tulitaukosopimuksen allekirjoittaja, Geneven neuvottelukumppani Marokonkanssa …) 

Kansainvälisen oikeutta soveltaessa Frente POLISARIOa ei pidä kohdella kuin se olisi poliittinen puolue tai kansalaisjärjestö, jolla ei ole allekirjoitusoikeutta,vaan neuvottelemalla sopimuksesta sen kanssa.Tämä on ainoa tapa kunnioittaa tuomioistuimen päätöksiä ja tuoda oikeusvarmuus eurooppalaisille yrityksille. 

 

6- Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD) ei selittänyt, millaista laillista oikeutta EU: lla ja Marokolla on ryhtyä hyötyjä koskevaan neuvotteluun alueesta, joka ei kuulu Marokon tai EU:n määräämisvaltaan, saamatta suostumusta Länsi-Saharankansalta joutumisesta kauppasopimuksien vaikutuspiiriin.Valtaosa "kuulluista" sidosryhmistä koostui marokkolaisista tai paikallisista edustajista, joilla on välitön intressi säilyttää status quo. Arvioitiin, että 112 sidosryhmästä, joita komissio väittää kuulleensa, 94 hylkäsi osallistumisensa kuulemiseen tai niitä ei koskaan kutsuttu mukaan keskusteluihin.

 

 

7- Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö on päätynyt siihen, että "epäselvää" on, onko Länsi-Saharan ehdotettu EU-Marokko-kauppasopimus EU: n lainsäädännön mukainen. 

 

"Epäselvää" on, onko Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vaatimus "Länsi-Saharan kansan suostumuksen saamisesta" täyttynyt niinkuin on väitetty. Tämä on tärkein argumentti EU: n parlamentin oikeudellisen yksikön laatimasta tuoreesta oikeudellisesta lausunnosta,joka julkaistiin 13. syyskuuta 2018 suhteessa EU: n ja Marokon väliseen kauppasopimukseen, jota komissio yrittää viedä eteenpäin. 

”EU: n ja Marokon välisten sopimusten alueellisen soveltamisalan laajentaminen Länsi-Saharan alueelle edellyttää Länsi-Saharan kansan suostumusta.Vaikuttaa hankalalta vahvistaa, täyttävätkö tehdyt toimet tuomioistuimen vaatimuksen Länsi-Saharan kansan suostumuksesta,varsinkin kun ottaa huomioon, että myönteinen suostumuksen on saavutettu vaikka Polisario Front on ilmaissut selvästi negatiivisen mielipiteensä " EP: n oikeudellinen lausunto lisäsi. 

 

 

8- Laillistamalla Marokon jatkuvan Länsi-Saharan luonnonvarojen hyödyntämisen EU:n toimii vastoin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen(CJEU) tuomion kanssa, loukkaa kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita, lähinnä itsemääräämisoikeutta ja normalisoi laittoman miehityksen, jota ei ole tunnustanut yksikään YK: n tai EU:n 28:sta jäsenvaltiosta. Lisäksi se heikentää YK: n toimia jotka YK: pääsihteerin henkilökohtaisen Länsi-Saharan lähettilään, entisen saksalaisen presidentin Horst Koehlerin johtamina aikovat käynnistää uudelleen Marokon ja POLISARIOn välisen neuvotteluprosessin rauhanomaiselle ratkaisulle, joka johtaisi Länsi Saharan kansan itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen. 

 

9 - Euroopan unionin on lopetettava kaksijakoinen ja ristiriitainen Länsi-Saharaan liittyvä politiikka, jossa se yhtäältä tukee YK: n toimia ja Sahrawien oikeuksia itsemääräämiseen, mutta samaan aikaan se solmii Marokon kanssa kauppasopimukset, joiden piiriinkuuluu myös laittomasti miehitetty Länsi-Sahara. 

 

10 - EU sanoo, että "Länsi-Sahara on jo pitkään ollut EU: n ja Marokon välisen vuoropuhelun kohde ihmisoikeuksien ja demokratian aloilla pohjautuen assosiaatiosopimukseen jonka 2 artiklassa todetaan:" Perustuslaillisten demokraattisten periaatteiden ja perusihmisoikeuksien kunnioittaminen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti inspiroikoon yhteisön ja Marokon sisäistä ja ulkoista politiikkaaja ne ovat tämän sopimuksen olennainen osa.” Kuitenkin"Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Robert F. Kennedy Center for Justice- and Human rights, sekä monet muut ovat ilmoittaneet Marokon jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista, sosioekonomisten sekä siviili- ja poliittisten oikeuksien rikkomuksista sekä alistavista käytännöistä 

 

11 - 1) Marokon kuningaskunta miehittää laittomasti Länsi-Saharaa, vaikka se on Yhdistyneiden Kansakuntien ratkaisematon siirtokuntakonflikti; 2) Osallisuus sen kansalta varastettujen luonnonvarojen hyväksikäyttöön on sekä laillisesti väärin että moraalisestivastenmielistä, ja 3) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä ei voida sivuuttaa. 

Vilpittömästi sinun, 

Kirjeen allekirjoittaja: 
 


Menna Lehbib / Polisario    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Menna Lehbib / Polisario voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko maahanmuuttajien vastaanottamista ja tukemista verovaroin tiukentaa?