Aloite: Pysäyttäkää 5G Kristiinassa

ALOITE:  Svenska

KRISTIINANKAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE: Kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto y.m.

Asukkaiden terveyden suojelemiseksi sekä eläinten, lintujen, mehiläisten ja muiden hyönteisten, puiden ja kasvien suojelemiseksi anomme kaupungilta seuraavia asioita:

1. Kiireellisellä aikataululla kieltää 5G järjestelmän rakentamisen ja käytön kaupungin rajojen sisälla kunnes teollisuudesta riippumattomat tutkimukset voivat osoittaa että nykyinen säteily lisättynä 5G säteilyllä on turvallinen asukkaiden terveydelle ja elinympäristölle.

2. Soveltaa EY:n ennalta varautumisen periaatetta, joka mahdollistaa nopean toiminnan, kun edessä on mahdollinen uhka ihmisten, eläinten, tai kasvien terveydelle.

3. Kieltää nykyisten antennien muutostyöt, niin että niitä voitaisin käyttää lähettämään 4GX5G.

4. Antaa meille mahdollisuuden saada käyttöömme kaikki ne asiakirjat jotka todistavat 4GX/5G olevan turvallista lasten ja aikuisten terveydelle ennen kuin 4GX/5G käynnistetään.

PERUSTELUT

A) Tieteelliset tosiasiat tutkijoilta jotka ovat todistaneet että biologisia vahinkoja syntyy langattoman tekniikan ansiosta. Vammoja syntyy myöskin ilman lämmitystehoa.

B) 5G vetoomus 265 tutkijoilta ja lääkäreiltä jotka vetoavat sen puolesta että pidettäisiin tauko 5G´n suhteen kunnes saadaan riippumattomia tutkimustuloksia. Kyseiset tutkijat osoittavat että nykyinen säteily jolle altistumme on todistettavasti haitaillista  ihmisille  eläimille, hyönteisille ja kasveille,  ja että 5G  johtaa  säteilymäärän voimakkaaseen kasvuun. He ovat sitä mieltä että 5G on kokeilu  hmiskuntaa vastaan  ja täten rikos vasten kansainvälistä lakia.

C) Säteily voi vahingoittaa terveyttä!  Lasten ja aikuisten terveys tulee asettaa taloudellisten voittojen edelle.

D) Lait vaativat että ihmisten terveyttä suojellaan.

E) Nykyiset rajaarvot eivät suojele. Paljon rajaarvojen alla oleva säteily voi vahingoittaa terveyttä.

F) Kaksi USA´n  osavaltiota sekä moni paikkakunta Euroopassa, Australiassa sekä muualla maailmassa on pysäyttänyt 5G järjestelmän kunnes saadaan uusia tutkimustuloksia. Bryssel, Firenze, Geneve, Portland Oregon ovat esimerkkejä näistä.

  Asukkaiden, ennenkaikkea lasten terveyttä ei saa vaarantaa, siksi vetoamme teihin - kieltäkää 4GX/5G järjestelmä koko Kristiinankaupungin alueella siihen asti että riippumattomat tutkijat ovat todenneet järjestelmän vaarattomuuden. Asia on kiireellinen ja tärkeä, siksi haluaisimme vastauksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 31.1. 2020.

Liite 1. Luettelo kaupungeista ja seutukunnista jotka ovat seisauttaneet 5G järjestemän.

Liite 2. Enemmän infoa.  

Professori Martin Pall Kristiinassa

Kunnioittaen

Rainer Nyberg, professor emeritus

Birgitta Norrvik, diakon

Steve Eriksson, frilansfilmare

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Birgitta Norrvik voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?