Initiativ/orosanmälan: Stoppa 5G i Kristinestad   

Kommunalinitiativ/orosanmälan:

Klicka vidare till din egen ort: KarlebyLarsmoKronobyJakobstadPedersöre,   NykarlebyVöråKorsholmMalaxKristinestad,   Raseborg, SibboBorgå ! Hela Finland !

Se intervju med professor Martin L. Pall filmad i Kristinestad.

Till Kristinestads beslutsfattare: stadsdirektör, stadsstyrelse och stadsfullmäktige, m. fl. Suomi


För att skydda invånarnas hälsa, samt djur, fåglar, bin och andra insekter, träd och växter, anhåller vi om att staden:


1. brådskande förbjuder byggande och användning av 5G inom stadens gränser, tills av industrin oberoende forskare visar att nuvarande strålning utökad med strålningen från 5G är säker för invånarnas hälsa och miljö.


2. tillämpar EU:s försiktighetsprincip som gör det möjligt att agera snabbt när man står inför ett möjligt hot mot människors, djurs eller växters hälsa.


3. förbjuder sådan ändring av tidigare antenner som gör att de kan börja sända 4GX/5G.


4. Ger oss tillgång till dokument som bevisar att 4GX/5G är säkert för barns och vuxnas hälsa före 4X/5G startas.


Motiveringar:

A) vetenskapliga fakta från forskare som bevisat att biologiska skador uppstår av strålning från trådlös teknik. Skador uppstår även utan uppvärmning.


B) 5G appellen, bekräftad av 265 forskare och läkare, vädjar om paus med 5G i väntan på oberoende forskning. De skriver att redan den strålning vi i dag utsätts för har bevisats vara skadlig för människor, djur, insekter och växter och att 5G leder till en väldig ökning av strålningen. De menar att 5G är ett experiment med mänskligheten och ett brott mot internationell lag.


C) Strålning kan skada hälsan. Barns och vuxnas hälsa måste gå före ekonomisk vinning. Optiskt fibernät är ett mycket säkrare alternativ för hälsan.


D) Lagar kräver att människors hälsa skyddas.


E) Gränsvärdet skyddar inte. Strålning långt under vårt gränsvärde kan skada hälsan.

F) Två delstater i USA och ett flertal orter i Europa, Australien och övriga världen har stoppat 5G för att invänta forskningsresultat. T.ex. Bryssel, Florens, Geneve, Portland Oregon. 

Invånarnas hälsa, särskilt barnens får inte riskeras, därför vädjar vi - förbjud 4GX/5G i hela Kristinestad tills oberoende forskare visat att det är säkert. Saken är brådskande och viktig, därför vill vi ha svar så fort som möjligt, senast den 31.01.2020.

Bilaga 1 : Städer, kommuner och regioner som stoppat 5G

Bilaga 2 : Mera information

Högaktningsfullt
Rainer Nyberg, professor emeritus
Birgitta Norrvik, diakon
Steve Eriksson, frilansfilmare

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Steve Ericsson voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen erota EU:sta?