Sujuva julkinen liikenne turvattava Länsi-Vantaalla ja Pohjois-Espoossa

Me allekirjoittaneet vaadimme, että liikenneyhteyksiä Länsi-Vantaalta ja Pohjois-Espoosta ei heikennetä. HSL:n tulee miettiä asiaa vielä kerran. Uusi linjastoehdotus heikentää yhteyksiä monesta Vantaan ja Espoon lähiöstä, mm. Pähkinänrinne, Rajatorppa, Hämevaara, Linnainen, Petikko, Askisto, Kannisto, Keimola, Kalajärvi, Rinnekoti ja Perusmäki. Ongelma on sekin, että noilta alueilta kulkevat bussit tulevat kiertämään paljon. Helsinkiin noilta alueilta pääsee bussilla tulevaisuudessa vain Vihdintien kautta ja bussi sitä kautta kiertää paljon. Myyrmäeltä lähtee vain yksi bussi suoraan Helsinkiin suunnitelman mukaan.  

HSL on ajatellut, että Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon lähiöistä bussiliikenne suuntautuisi pääsääntöisesti Myyrmäkeen, ja sieltä pitäisi sitten vaihtaa kehäradan junaan. On monia, jotka käyvät töissä muualla kuin Helsingin keskustassa ja heille tämä linjastouudistus tarkoittaa heikennystä, sillä tulevaisuudessa he joutuvat vaihtamaan kaksi kertaa ja se tuo lisää matka-aikaa ja epävarmuutta matkustamiseen. Moni käy töissä mm. Meilahdessa, Töölössä, Pitäjänmäellä. Monet käyvät töissä myös Vantaan sisällä tai Espoossa. Moni henkilö käy vuorotyössä, joten Länsi-Vantaalla ja Pohjois-Espoossa pitää huolehtia sujuvasta julkisesta liikenteestä kaikkina vuorokauden aikoina, myös varhain aamulla ja myöhään illalla. Nykyää käytännössä monella alueella liikenne kuolee kymmeneltä illalla ja on olematonta etenkin aamuisin, jos on arkipyhä. 

Kaikille ei ole olennaista päästä juna-asemalla, vaan sujuva bussiliikenne kotoa lapsien hoitopaikkaan ja siitä töihin/opiskelemaan. Hämeenkylästä kuljetetaan lapsia bussilla Pähkinärinteeseen ja Hämeenvaaraan asti. Hoitopaikkojen läheltä tulee päästä nopeasti töihin esim. Meilahteen bussiyhteydellä. Kehitysvammaiset tarvitsevat suoran linjan Rinnekodilta keskustaan päin. Vaihdoilla ei tule pidentää matkustusaikoja, jotka ovat jo nyt muutenkin pitkiä. Tästä kärsivät tietenkin pahiten ne, jotka eniten käyttävät julkista liikennettä. On myös surullista, että Variston läpi aiotaan lisätä bussiliikennettä ja rakentaa tie keskeiselle ulkoilualueelle Variston ja Myyrmäen tuntumassa. Tulee ehdottomasti suojella viheralueita. Niillä on valtavasti merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.

Kehäradan junat ovat jo nyt täynnä. Pitää huomioida sekin, että Länsi-Vantaalle muuttaa paljon väkeä tulevina vuosina ja Kivistön alue ei edes vielä ole valmis. Tämä tulee kuormittamaan junia. On ennustettu, että junat tulevat olemaan täynnä kaikkina vuorokaudenaikoina, ei vain ruuhka-aikoina. Miten VR aikoo varmistaa, että kaikki mahtuvat kyytiin ruuhka-aikaan? Kehäradan junat tulee jatkossa ajaa vähintään kolmella rungolla nykyisen yhden tai kahden sijaan. Vuoroväliä ei voida tihentää, koska Huopalahdesta Helsinkiin on rata jo nyt vilkkaasti liikennöity.  

Moni on sanonut, että he joutuvat hankkimaan toisen auton talouteensa, jos uudistus toteutuu. Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että halutaan vähentää päästöjä ja ruuhkia? Miten ajatellaan, että lapsiperheet, vanhukset ja vammaiset henkilöt pärjäävät? Tämä tulee lisäämään Vantaan ja Espoon sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisia kuljetuspalvelukyytejä, ja sitä kautta kuntien kuluja. Voidaan myös ennustaa, että Kela-kyytien kulut tulevat nousemaan, ja tämä taas lisää valtion kuluja. Voidaan myös ennustaa, että uudistus lisää työttömyyttä, kun lakkautettavia bussilinjoja on useita. Tämä lisää kuntien ja valtion työllisyyskuluja.  

Emme vastusta sitä, että liikenne pohjautuu yhä enemmän kehärataan, mutta täytyy pitää huolta siitä, että mikään alue jää liikennekatveeseen ja, että vaihtoajat eivät ole liian pitkiä. Liikennettä tulee kehittää muuten kuin nyt suunnitelluin alueellisin heikennyksin. Myös tulee varmistaa, että kaikki mahtuvat juniin. Junien tulee olla entistä pidempiä, ja niissä on oltava entistä useampi ns. invavaunu, jotta apuvälineillä, vaunuilla ja rattailla kulkevat mahtuvat kyytiin.  Miten uudistus sopii yhteen sen kanssa, että halutaan, että entistä useampi käyttää polkupyörää ja on sallittu pyörän ottaminen mukaan junaan? Kaiken kaikkiaan ympäristöystävällisyys tässä vaarantuu, jos autoliikenne lisääntyy.  

Me allekirjoittaneet vaadimme, että HSL miettii vielä uudestaan tätä uudistusta. Niin monia bussilinjoja ei saa lakkauttaa, kuin mitä on suunniteltu. Emme halua, että kukaan jää pulaan tämän uudistuksen takia ja, että päästöt tämän takia kasvavat. HSL:n pitää huomioida myös se, kuinka paljon väkeä kehäradan juniin mahtuu ja se, että väestö Länsi-Vantaalla kasvaa lähivuosina paljon. Adressi tullaan luovuttamaan lähiaikoina Helsingin Seudun liikenteelle (HSL). Kommentointiaikaa on 9.12 asti, joten adressi luovutetaan sitä ennen. 

Lisää tietoa https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/720896-lansi-vantaan-joukkoliikenne-mullistuu-hsl-aikoo-lisata-liityntaliikennetta-ja?fbclid=IwAR3qi52zXRnYUaeMIUUgVBjLWmlo5K0a_ZDx-LPgMFlHa84c3MbmhjZfHwY 

https://hameenlinnanvaylavihdintie.blogspot.com/

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b4b90253-4cc8-4d52-a9ba-39c9ade2b406?displayId=Fin1636023

Asukastilaisuudet:

  • to 22.11.2018 klo. 18:00-19:30 Ylästön kotiseututalo, Sienestäjänkuja 5, Vantaa
  • to 29.11.2018 klo. 18:00-19:30 Kalajärven Ruskatalo, Ruskaniitty 4, Espoo

Julkinen_liikenne_(1).png


Elina Nykyri ja Artturi Ahvenus    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Elina Nykyri ja Artturi Ahvenus voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?