Teollisuusjätteiden kaatopaikka ei meren rantaan

Kokkolan Ykspihlajan sataman rantaan suunnitellaan teollisuusjätteiden käsittely-kierrätyskeskus ja loppusijoituspaikkaa. Jätteet loppusijoitetaan mereen työntyvään niemeen.

Teollisuus- yms. jätteiden loppusijoituspaikka ei kuulu meren rantaan. Tällaisessa paikassa jätteiden huuhtoutuminen mereen on vaikeampi torjua, kuin selvästi kuivalle maalle sijoitetusta paikasta.

Koko Pohjois-Suomen alueelta kuljetettaisiin mm. jätteen- ja ongelmajätteen polton tuhkia ja kuonia, teollisuusjätettä, asbestijätettä ja pilaantuneita maa-aineksia. Tällaisten jätteiden kuljettaminen asutusten läheltä on riski loppusijoituspaikan väärän valinnan lisäksi.

EN HYVÄKSY TEOLLISUUSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITTAMISTA ENKÄ KULJETTAMISTA KOKKOLAN YKSPIHLAJAAN.

(Ks. mm. sivu 6: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=95975&lan=fi)

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Risto Nikkanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko kauppojen aukiolorajoituksista luopua?