Vaadimme, että Puolalan koulun väistötilana ei tule käyttää Sepänkatu 2:n rakennusta elokuusta 2018 alkaen ja Turun kaupunki osoittaa terveelliset koulutilat

Terveysriskien tasot eivät Sepänkatu 2:ssa ole hyväksyttävällä tasolla.

Turun tilahallinta ja opetustoimi ovat yhteistyössä aloittaneet Sepänkatu 2:ssa huhtikuussa -18 tehtyjen mittausten perusteella korjaushankkeen, jossa alustavasti selvästi alle 200.000 euron  budjetilla ollaan korjaamassa 6000 neliön moniongelmaista tilaa.

Kuitenkin jo vuonna 2015 Turun tilaaman kuntokartoituksen toimenpidesuosituksissa budjetiksi arvioitiin noin miljoona euroa, johon vielä lisää 2,7 miljoonaa euroa putkiremonttiin.   Huhtikuussa -18 tehtyjen mittausten yhteydessä ei tehty laajoja rakenneavauksia eikä kerätty lattiapinnoista näytteitä kattavasti, koska näytteitä otettaisiin sitten korjauksen aikana. On syytä epäillä, että huhtikuussa tehdyt pinnalliset mittaukset, joissa löytyi mm. sädesientä, ja niiden perusteella epätavallisella vauhdilla suunnitellut korjaukset eivät takaa riittävän turvallista lopputulosta.

Turun ympäristöterveyspäällikkö Sjövallin mukaan lopputulos tiedettäisiin varmasti vasta puolen vuoden kuluttua Sepänkatu 2:n koulukäytön aloittamisesta. Koekaniineina ovat lapset ja opettajat.

Jo Turun kaupungin 2015 tilaamassa Sepänkadun kuntotutkimuksessa ilmeni laajoja kosteusvaurioita ja suositeltiin rakennuksen korjaamista. Kuntotutkimuksessa 2015 ei edes tehty haitta-ainekartoitusta.  Kuitenkin tämä selvitys katosi byrokratiassa eikä ollut Turun tilahallinnan ja opetustoimen päätösten perusteena, kun Sepänkatua käytettiin väistötilana Norssin ja TSYK:in  kouluille 2015-2018 alkuun.  Riittäviä korjauksia ei tehty.  Seurauksena oli laajaa oireilua ja sairastumisia, vaikka näistä ei ole järjestelmällistä diagnosointia ja kirjauksia.

Edelleen koska kyseinen 2015 raportti oli unohdettu tilahallinnassa ja opetustoimessa, Sepänkatu 2:n suunniteltiin 2016 kelpaavan Puolalan väistötilaksi. Sittemmin Turun hallinto takertui tähän luuloon ja sopi Puolalan remontin aloittamisesta jo kesäkuussa -18 ilman varmuutta kelvollisesta väistötilasta. Ei ole yllättävää, että Turun kaupungin tarkastuslautakunta totesi 15.5.-18 julkaistussa tarkastuskertomuksessa, että ”sisäilma-asioihin liittyvien päätöksentekoprosessien toimivuus on jäänyt tarkastuslautakunnalle osittain epäselväksi”. Karu totuus Sepänkadun nykykunnosta on paljastunut vasta sinne siirrettävien lasten vanhempien Turun hallintoon kohdistaman painostuksen vuoksi keväällä  -18.


Pekka Riekkinen, Puolalan koululaisen vanhempi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Pekka Riekkinen, Puolalan koululaisen vanhempi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko lääkäreitä kouluttaa enemmän?