Vaatimus Konalan ala-asteen koulurakennusten sulkemiseksi terveydelle haitallisten homeongelmien vuoksi

 Vaatimus Konalan ala-asteen koulurakennusten sulkemiseksi  

Arvoisat päättäjät. Vaadimme, että Konalan ala-asteen koulurakennukset suljetaan välittömästi sekä koulun oppilaisiin että koulun henkilökuntaan kohdistuvien erittäin vakavien terveysuhkien vuoksi.

Useissa viime vuosina tehdyissä Tilakeskuksen teettämissä tutkimuksissa on todettu Konalan koulussa olevan terveydellisesti erittäin haitallisia mikrobeja ja sädesientä. (Acremonium, Aspergillus ochraceus, Aspergillus versicolor, Sädesienet, Tricoderma )

Konalan koulun oppilaat ja henkilökunta oireilevat joukolla hyvin huolestuttavilla tavoilla. Oppilaita lähetetään päivittäin kotiin kesken koulupäivän erityisesti pahojen vatsakipujen, voimakkaan päänsäryn ja pahoinvoinnin vuoksi. Oppilailla on useilla luokilla merkittävän suuria poissaoloja ja on tavallista, että luokista puuttuu päivittäin jopa 3-4 oppilasta erilaisten oireiden vuoksi.

Sairastavuus on lisääntynyt merkittävästi esimerkiksi erityisesti 5b-luokalla, joiden luokan alta on mm. löydetty sädesientä merkittävät määrät. Koulun oppilaat ja henkilökunta kärsivät edellä mainittujen oireiden lisäksi mm. jatkuvasta liman tunteesta kurkussa, pahoista nenänverenvuodoista, jatkuvista flunssista ja pitkittyneestä yskästä.

Edellä mainitut kaikki oireet vastaavat tämänhetkisten tutkimustietojen mukaan juuri sädesienen aiheuttamia oireita. Konalan ala-asteen remonttia on siirretty ja siirretty vuosi toisensa jälkeen ja tilanne koulussa alkaa olla oppilaiden ja koulun henkilökunnan kannalta kestämätön. 

Tilakeskuksen  Kuntotutkimusten mukaan suurin osa rakenneosista sekä teknisistä järjestelmistä on teknisen käyttöikänsä päässä tai ainakin loppupuolella. Useimpien rakenneosien kunto todettiin huonoksi ja lähes kaikille tutkituille rakenneosille ilmeni tarve tehdä raskaita peruskorjauksia. Rakennuksen ilmanvaihto on todettu riittämättömäksi ja sisäilman laatuaon pyritty parantamaan tilapäisratkaisuin. Hanke on kiireellinen.

 Kirjoitamme siis erittäin vakavasta terveysuhkasta, jotka koskevat melkein kolmeasataa oppilasta ja kolmeakymmentä henkilökunnan jäsentä.  

Vaadimme siis perusteellista selvitystä ja nopeita toimenpiteitä siitä, miten Konalan koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveys turvataan jatkossa; nykyinen tilanne on erittäin vakava uhka kaikkien koulussa opiskelevien ja työskentelevien henkilöiden terveydelle,

Vetoamme siihen, että Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Perusopetuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan pykälä sisältää opetuksen järjestäjiä velvoittavan säännöksen oppilaiden oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Säännös vastaa sisällöltään työturvallisuussäännöksiä ja edellyttää muun muassa, että opetukseen tarkoitetut tilat ja välineet ovat turvallisia. Terveydensuojelulain 1 §:n 2 momentin mukaan mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. (Lähde: Oikeuskanslerin päätös, Launeen koulun sisäilmaongelma). 


Mervi Eronen, koulun oppilaan huoltaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Mervi Eronen, koulun oppilaan huoltaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?