Vantaalaisten ikääntyvien mielenterveyttä tulee tukea jatkossakin

Vantaan kaupunki on päättänyt lopettaa ikääntyville vantaalaisille tarkoitettujen mielenterveysyhteisöjen Havurastin ja Myyrastin pitkäaikaisen rahoituksen. Rastitoiminta on tavoittanut ikääntyviä vantaalaisia jo yli 20 vuotta. Havurasti ja Myyrasti ovat toiminnallaan edistäneet vahvasti ikääntyvien mielenterveyttä ja hyvinvointia, lievittäneet yksinäisyyttä sekä tukeneet mm. päihteidenkäytön haasteissa. 

Rastien malli on yksinkertainen: yhteisöllisyys. Avoimien ovien ja matalan kynnyksen kautta yhteisöihin on liittynyt mukaan paljon ikääntyviä, joilla mielenterveysongelmat vaikuttavat oleellisesti osallistumiseen ja kynnys lähteä ylipäätään mihinkään on korkea. Rastien yhteisöllisyys on onnistunut vahvalla rakentamisella ja osallisena ovat olleet kaikki rastilaiset. Eri asiantuntijoiden mukaan rastitoiminnan arvioidaan vähentäneen vuosikymmenten aikana julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kuten päivystys- ja osastohoidon tarvetta. Rastitoiminnan voima on vertaisuus muiden samassa elämäntilanteessa olevien ikääntyvien kanssa. “Rasteissa ollaan ihmisiä ihmisille.” 

Me allekirjoittaneet haastamme vantaalaiset päättäjät arvioimaan uudestaan rahoituksen lopettamisen myötävaikutuksesta syntyviä kustannuksia sekä arvioimaan huolellisesti niitä inhimillisen kärsimyksen kasvun myötä ilmeneviä lieveilmiöitä, joita Havurastin ja Myyrastin rahoituksen lopettaminen aiheuttaa. Kaupungin vastuulla on huolehtia iästä riippumatta meistä jokaisesta. Erityisesti nyt, kun poikkeusolot ovat jo entisestään haavoittaneet ikääntyvien arkea.  


Marika Alamikkotervo, Eveliina Haapa-aho    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marika Alamikkotervo, Eveliina Haapa-aho voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…