Vastustamme erityistason nuorisokodin sijoittamista Lintumetsän/Lepsämän lapsivaltaiselle alueelle alakoulun ja päiväkodin viereen 

Nurmijärven Lintumetsään/Lepsämään on suunnitteilla 24 h yksityinen nuorisokoti moniongelmaisille nuorille (12-17v.), joilla voi olla esim. päihde-, huume- ja/tai rikostaustaa. Nurmijärven kunta on vuokrannut osoitteessa Kaikurinne 4 olevan tontin Rinnekoti-säätiölle (Helsingin Diakonissalaitos) ja Rinnekoti on vuokrannut sen edelleen Tunkki Oy:lle, joka tuottaa lastensuojelun palveluja.    

Vaadimme tällä adressilla, että Nurmijärven kunta ottaa välittömästi vastuulleen toimia, jotta tämänkaltaista Tunkki Oy:n tarjoamaa palvelua ei aloiteta tällä alueella kyseisessä paikassa. Näille nuorisokodin nuorille on tärkeää tarjota turvallinen ympäristö asua, mutta Kaikurinne 4:n sijainti on tälle toiminnalle sopimaton, ottaen huomioon alla olevat seikat.    

 

Kaavoitus vaatii päivitystä  

Kiinteistö sijaitsee alueella, jolle kaavoitus on tehty 30 vuotta sitten, jolloin alue on ollut harvempaan asuttu kuin nykyään. Kyseisen tontin alue on kaavoitettu tuolloin mitä tahansa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Kunnalla on velvollisuus tarkastella kaavan ajantasaisuutta viimeistään 20 vuoden kuluessa sen asettamisesta ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain. Kunnan velvollisuus on lain mukaan päivittää alueen kaavoitus, erityisesti Y-S merkin. 30 vuotta vanha kaavamerkintä tämänkaltaisen toiminnan osalta on selkeästi vanhentunut ottaen huomioon, millaiseksi alue on kehittynyt viime vuosina. Kaavoituksen päivityksessä on nyt otettava erityisesti huomioon suunniteltu alakoulun laajennus sekä rajattava kaavoituksella millaista toimintaa Kaikurinne 4 kiinteistössä voi harjoittaa. Ympärillä oleva alue on lähivuosina Nurmijärven kunnan toimesta kaavoitettu aktiivisesti ja laajasti omakoti- ja pientaloille ja alue on erityisesti lapsiperheiden suosiossa ja koettu erittäin turvalliseksi.    

 

Alueen turvallisuus taattava

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä (40 m) on Lepsämän päiväkoti ja Lepsämän alakoulu (luokat 1-3). Adressin allekirjoittajina olemme huolissamme lasten turvallisuudesta ja haluamme varmistaa alueen lapsille mahdollisimman turvallisen kasvu- ja kouluympäristön. Tällaiselle nuorisokodille löytyy varmasti jokin muu sijoituspaikka, jonka välittömässä läheisyydessä ei ole pienten koululaisten koulua ja päiväkotia. Lähialue on täynnä lapsiperheitä ja lapset liikkuvat alueella paljon yksin (mm. eri puistoissa, metsissä, hiekkakentällä jne.). Osa jo esikoulu-ikäisistä liikkuu yksin esikoulun ja kodin väliä. Tällä alueella liikkuu paljon pienempiäkin ilman aikuista, sillä alue on koettu turvalliseksi.

Alue sijaitsee 4 kilometriä Klaukkalan keskustasta, jossa ei myöskään ole omaa poliisia vaan lähin poliisi sijaitse Nurmijärven kirkonkylällä (Kyseessä on kuitenkin lupa-/asiointipiste. Liikkuva poliisi on yhteinen Hyvinkään kanssa). Alueen asukkaita huolettaa suuresti poliisien tarjoamat resurssit, kun poliisien tarve kasvaa nuorisokodin aiheuttamien lieveilmiöiden myötä (päihteidenkäyttö, väkivalta, ilkivalta…). Koemme, että jokaisen alueen asuvan turvallisuus heikentyy huomattavasti, jos nuorisokodin toiminta sallitaan Kaikurinteellä. Kyse on aivan keskeisestä asuinalueisiin liittyvästä ennakkoratkaisusta turvallisuuteen liittyen. Julkisista lähteistä kerättyjen tietojen perusteella tällaisen erityistason nuorisokodin sijoittaminen väärään paikkaan aiheuttaa aina alueen rauhallisuuteen ja turvallisuuteen merkittäviä seurauksia, pahimmillaan vaikutukset ovat dramaattisia. Mikäli kunta ei ryhdy voimakkaisiin toimiin Tunkki Oy:n toiminnan alueelle sijoittumisen estämiseksi, muuttaa se merkittävästi asuinalueen luonnetta. Mikäli todella ikävää tapahtuisi, asianosaisilla virkamiehillä ja poliitikoilla olisi vähintäänkin moraalinen ja eettinen vastuu seurauksista.  

Me allekirjoittaneet emme hyväksy edellä mainittujen haittavaikutusten ja lieveilmiöiden johdosta kyseistä nuorisokodin toimintaa Lintumetsän/Lepsämän pientaloalueella alakoulun ja päiväkodin vieressä. Vastustamme myös ajatusta tämän kaltaisesta yritystoiminnasta lapsiperheiden suosimalla pientaloalueella. Vaadimme kunnalta tarttumista tähän suunnitelmaan välittömästi. Kunnalla on oikeus ja vastuu vaikuttaa kaikin mahdollisin keinoin estääkseen suunnitelmaa toteutumasta ja antaa oma-aloitteisesti lausunto, ilman että he odottavat siitä erillistä pyyntöä viranomaiselta, joka tekee päätöksen (AVI). Kunnan vaikuttajat ovat kuntalaisten asialla ja he ovat saaneet luottamustoimensa nimenomaan kuntalaisilta.  

 

Mikäli haluat vaikuttaa, laita nimesi alle.

Adressin toteuttajat: Saara Kankimäki, Jutta Strohmeyer ja Mirja Kapraali

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Saara Kankimäki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…