Vastustamme Vantaan Leppäkorven pientaloalueelle suunniteltua pienkerrostaloa joka toimisi päihdeongelmaisten nuorten tukiasuntolana

30.5.2021 Meille on esitetty Hukanpolku 6:n rakennussuunnitelma pienkerrostalosta mikä muuttaisi radikaalisti Hukanpolun pientalojen ympäröimää luonnetta, maisemointia, sekä tekisi pientaloalueelle ominaisesta rauhallisesta kotiympäristöstä rauhattoman.

Suunnittelua eteenpäin ajava taho, Saviston koti, on yritystoiminnallaan keskittynyt huostaan otettujen ja päihdeongelmaisten nuorten kuntoutukseen ja tukiasumiseen.

Rakennuksen käyttötarkoitus asuntola/hoitola tyyppinen ei ole varsinaista asumista vaan lyhytaikaista olemista mihin liittyy liiketoiminta oleellisesti. Myös henkilökunnan osuus ei ole normaalia asumista.

Tämä rakennuksen käyttötarkoitus on kaavoituksen vastaista.

Emme vastusta tällä adressilla päihdeongelmaisten nuorten kuntouttamista, vaan kuntoutus –ja tukitoiminnan sijainti sekä toteutustapa on väärä.

Isoa määrää päihderiippuvuudesta kärsiviä nuoria ei tulisi sijoittaa toistensa välittömään läheisyyteen. Tämä aiheuttaa levottomuutta ja turvattomuutta lähiympäristölle. 

Suunniteltu rakennusmuoto poikkeaa oleellisesti alueen muusta rakennuskannasta. Yleiskaavan pientaloalueiden suojalauseke:

”Asuinalueiden (A) määräyksestä poistettiin lause ”alueelle saa rakentaa kaikkia talotyyppejä”, koska se ymmärrettiin siten, asuinalueelle voisi minne vaan tehdä kerrostaloja. Pientaloja koskeviin yleiskaavamääräyksiin kirjattiin myös, että olemassa olevan pientaloalueen uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja.

Näille alueille saa rakentaa ensisijaisesti erilaisia pientalotyyppejä ja lähipalveluita. Pientaloalueen rakennetta muuttavat asemakaavat tulee laatia riittävän laajoina kokonaisuuksina, ja vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa.”

Tämä suojalauseke on tullut voimaan 2021 alussa.  

Esitetty rakennussuunnitelma ylittää rakennusoikeuden. Tontin koko on 2426m2 ja rakennusoikeus 606,5m2 Suunnitemassa 620m2. Tämä vaatisi poikkeusluvan, joka on päinvastainen julkaistun suojalausekkeen kanssa.  

Vantaan sanomien artikkelissa(31.12.2020) käsiteltiin asiaa seuraavasti (https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3203768)

"Poikkeamista ei enää juurikaan hyväksytä, jos kyseessä on ympäristöön merkittävästi vaikuttavista määräyksistä tinkiminen. Poikkeaminen hyväksytään, jos se tuo parannusta ympäristöön."

Tämä suunniteltu asuntola ei toisi mitään parannusta ympäristöön, päin vastoin.   Vuosien 2000-2014 aikana Leppäkorpeen ei ole rakennettu yhtään ainoaa vuokra- tai asumisoikeusasuntoa, vaan kaikki uudisrakennukset ovat olleet omistusasuntoja. Suunniteltu asuntola poikkeaa siis merkittävästi alueen luonnollisen kehityksen mukaisesta täydennysrakentamisesta.

Tämän lisäksi asuntolan luonne poikkeaa Vantaan kaupungin pientalovaltaisista kehityssuunnitelmista Leppäkorven alueen osalta. Vantaa on kaavoittanut Leppäkorpeen 2 uutta omakotitalo-aluetta, jotka ovat työnimiltään Leppäkorpi 4A ja Leppäkorpi 4E.  

Vuonna 2015 asunnoista vain 2% oli 1h+k asuntoja ja 24% oli 2h+k asuntoja. 75% Leppäkorven asunnoista oli perheasuntoja, joista 27% 3h+k, 28% 4h+k ja 19% 5h+k asuntoja.

Suunnitellut asunnot poikkeavat merkittävästi alueen nykyisestä asuntokannasta ja kasvattavat suhteettomasti 1h+k asuntojen osuutta perheasunnoista koostuvalla alueella, melkein 200 prosenttisesti.

Leppäkorvessa oli vuonna 2015 1189 asukasta, joista 740 eli 89% väestöstä oli perheellisiä.

Hukanpolku tienä on ahdas jo nykyiselle asukaskannalle. Toisen auton ohittaminen vastaan ajettaessa vaatii jo nyt pientareelle tai toisten tontille ajon.

Lapsia kulkee paljon kouluun Hukanpolun ja muiden lähikatujen kautta, missä ei ole kävelyväyliä erikseen ja jokainen ylimääräinen auto ja liikenne vaarantaa lapsien turvallisuuden.

Leppäkorven alueella on pääsääntöisesti vain tasa-arvoisia risteyksiä mitkä jo nykyisellä autokannalla ja liikenne määrillä aiheuttavat vaaratilanteita jalankulkijoille ja etenkin lapsille.  

Pientaloalueelle ominaiset omakotitalot,  paritalot, sekä rivitalot ovat maisemointiin sopivat. Kaksikerroksinen Luhtitalo muokkaisi katukuvaa huomattavasti ja maisemointi tärveltyisi. Tällaista rakennusta ei Leppäkorven rakennuskannasta löydy ja syystäkin.

Sen lisäksi suunnitellut 24 kappaletta 21 neliön yksiöitä olisi ennennäkemätöntä Leppäkorven pientaloalueen rauhalle ja lapsiperheiden turvalliseen liikkumiseen omalla kotitiellään.  

Ajateltu vähintään 24 asukkaan Luhtitalo ei ole enää tälle alueelle soveltuva pientalo, eikä kuulu pientaloalueelle.

Se yli kaksinkertaistaisi hukanpolulla olevan väestön määrän. Näin suuri kasvu aiheuttaisi rauhattomuutta Hukanpolulle.  

Rakennusvaiheen tavarantoimitus kapean päättyvän tien takia aiheuttaisi vapaan liikkumisen estoa pitkiksi ajoiksi, jo Hukanpolulla asuvien kiinteistön omistajien harmiksi. Tilaa ei ole pysäköidä omien tonttien ulkopuolelle mihinkään.  

Hukanpolku on aikoinaan ollut pihapolku, jossa jo 90 luvulla talonsa ostaneita huomautettiin tien kantavuudesta raskaalla kalustolla ajettaessa.

Nykyisen päällysteen alle ei tuolloin tehty mitään vahvistaakseen tai tukeakseen pohjaa.    

Esitetyn rakennuksen väkiluku, sekä käyttötarkoitus toisi pienelle ja kapealle päättyvälle tielle hoitohenkilökuntaa, tavarantoimitusta sekä jätehuoltoa isoilla autoilla päivittäin. Tämä vaarantaisi pientaloalueen turvallista kasvuympäristöä ja asuin seutua lapsiperheille ja vanhuksille,  joita hukanpolulla asuu.

Tämä liikenteen kasvu etenkin isoilla autoilla vaikuttaisi koko Leppäkorven pohjoispuolen rauhaan liikkua teillä, joissa ei ole pääsääntöisesti pyörä- tai kävelyteitä.

Tavaraa toimittavat autot joutuvat peruuttamaan Hukanpolulle, koska ahtauden takia kääntöpaikkoja ei ole lainkaan. Tämä altistaa asukkaat vakavalle riskille sattua jotain vakavaa.  

Suunniteltu rakennusmuoto poikkeaa oleellisesti alueen muusta rakennuskannasta. Vantaan uudessa yleiskaavassa on suojalauseke turvaamaan pientaloalueiden ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä ja rakennustapoja.  

Esitetyn kaltaisen rakennuksen vuoksi olemassa olevat rakennukset tulisivat menettämään arvoaan ja halukkuus muuttaa Leppäkorpeen heikkenisi huomattavasti. Idyllisestä perhe elämästään ja vanhuksille rauhaisasta naapurustosta tunnettu Leppäkorpi kokisi suuren kolauksen tällaisesta rakennusluvan saamisesta.  

Tontin myynti ilmoituksessa mainitaan, että julkinen liikenne ja palvelut olisivat lähellä. Tämä on erittäin harhaanjohtavaa tietoa. Hukanpolku sijaitsee Keravan rajalla ja on pisin mahdollinen sijainti Korson palveluihin sekä juna asemalle.

Hukanpolku 6 on toiseksi viimeinen tontti ennen Keravan rajaa.  

Kaiken tämän edellä mainitun lisäksi rakennussuunnitelmaa eteenpäin vievä taho oli tarkoituksenmukaisesti päivännyt Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan kaavakkeeseen päivämäärän väärin, jotta naapuri kuuleminen ei ehtisi ajoissa perille. Lisäksi kaavakkeeseen oli etukäteen ruksittu kohta ettei naapurit vastustaisi hanketta.  

Me allekirjoittaneet emme hyväksy edellä mainittujen haittavaikutusten ja lieveilmiöiden johdosta kyseistä pienkerrostalon rakentamista Leppäkorven pientaloalueelle.

Vastustamme ajatusta myös tämän kaltaisesta yritystoiminnasta lapsiperheiden suosimalla pientaloalueella.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mikko Ruokonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…